Ihmishenki on yhtä kallis pienelläkin työmaalla

Moni yllättyy kuullessaan, että rakennustyömailla lukuisat vammautumiseen tai jopa kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat aiheutuneet putoamisesta varsin matalalta korkeudelta. Yllätys on useille sekin, että kaikista vakavista työtapaturmista jopa puolet on putoamisia telineiltä, kulkuteiltä tai työtasoilta. Näin ollen telineillä työskentely on aihe, jonka ansaitsee entistäkin suurempaa huomiota aivan kaiken kokoisilla työmailla.

Käsitys siitä, että telineillä työskentelyyn liittyvät turvallisuusvaatimukset liittyvät ainoastaan suuriin, yritysvetoisiin rakennustyömaihin on ehdottomasti väärä. Samat edellytykset koskevat myös pientalotyömaita, joissa niin ikään lähes poikkeuksetta työskennellään yli kahden metrin korkeudella. Tästä huolimatta omatekoiset lankkupukit ovat yleinen näky puolivalmiiden omakotitalojen seinustoilla. Itse tehtyihin virityksiin turvaudutaan useimmiten säästämismielessä, mutta tapaturman kohdatessa tavoiteltu säästö voi koitua todella kalliiksi ja kohtalokkaaksi.

Etenkin tilanteessa, jossa omakotirakentaja palkkaa ulkopuolista työväkeä, muuttuu hänen roolinsa hartiapankkirakentajasta työnantajaksi ja päätoteuttajaksi. Tällöin velvoitteet ja vastuut kasvavat entisestään myös työturvallisuuden osalta. Mutta olipa pientalotyömaalla ulkopuolista työvoimaa tai ei, lähtökohta on kuitenkin aina, että tapaturman vaara on estettävä myös silloin, kun työtaso sijaitsee enintään kahden metrin korkeudella.

Turvalliset työtavat pientalotyömailla eivät ole ainoastaan omantunnonkysymys, sillä aiheeseen liittyvä lainsäädäntö asetuksineen koskee yksiselitteisesti myös omakotitalon rakentajaa. Asianmukaista suojausta telineillä edellytetään kaikissa tapauksissa, joissa on olemassa erityinen tapaturman vaara, työskentelykorkeudesta riippumatta. Korkeuden ylittäessä kahden metrin rajan, ohjeistus tarkentuu entisestään; tällöin telineillä tulee käyttää asetuksen mukaista kolmiosaista sivusuojausta.

Parhaillaan vietettävällä Turvallisuusviikolla torstai on se päivä, jolloin keskitytään nimenomaan telineillä työskentelyyn. Telinetorstain tavoite on, että kaikilla rakennustyömailla putoamisturvallisuudessa noudatettaisiin asetusten mukaisia sekä hyviksi koettuja käytäntöjä ja menettelytapoja. Tänä vuonna Telinetorstain aikana tehdään tarkastuksia suurempien työmaiden lisäksi myös pientalotyömaille.

Rakennusteollisuuden tekemä pitkäjänteinen työ turvallisuusasioiden parissa on tuottanut hyviä tuloksia ammattimaisen rakentamisen piirissä. Parhaimmille yrityksille ei ole sattunut työmailla yhtään tapaturmaa vuosiin ja muutoinkin tapaturmataajuus RT:n jäsenyrityksissä on vain kolmannes alan yleisestä taajuudesta. Näemme kuitenkin erittäin tärkeänä, että myös omakotirakentajille suunnataan monipuolista tietoa turvallisista työtavoista ja työssä tarvittavista henkilönsuojaimista.
 

Ahti Niskanen
Asiamies
Talonrakennusteollisuus ry

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä