Yhteistyötä kehitettävä yli oppilaitos- ja yritysrajojen

Kiinteistö- ja rakennusalan koulutusta vaivaa tällä hetkellä näköalattomuus ja alalta puuttuu yhteinen koulutus- ja osaamisstrategia. Raja-aidat alan eri koulutustasojen välillä ovat paikoitellen epäselvät ja pelkona on, riittääkö kaikille osa-alueille ammattilaisia. Samaan aikaan kiinteistö- ja rakennusala monipuolistuu ja yhä syvällisemmän osaamisen tarve esimerkiksi rakennusfysiikassa, energiatehokkuudessa ja johtamisessa kasvaa jatkuvasti.

Tulevaisuudessa pula osaajista saattaa olla todellinen esimerkiksi sillanrakennuksessa, talotekniikassa ja rakennesuunnittelussa. Yhtä aikaa on kuitenkin pohdittava, kannattaako kaikkia aineita opettaa joka paikassa vai olisiko erikoistuminen joidenkin osa-alueiden kohdalla järkevämpää luomalla esimerkiksi alueellisia osaamispainopisteitä?

Yksilön ja yritysten oma vastuu oppimisesta korostuu tulevaisuudessa entisestään. Syventävä ammatillinen osaaminen on hankittava työelämään siirryttäessä, joten valmistuvan nuoren työelämävalmiudet ovat tällä hetkellä kohtuulliset. Käytännössä ensimmäisissä työpaikoissa on opiskeltava lisää alan keskeisimmistä asioista ja jatkettava itsensä kehittämistä kuuluisan elinikäisen oppimisen mukaisesti.

Kaikenlainen avoin vuorovaikutus ja yhteistyö eri koulutustasojen välillä ovat edellytyksiä toimivan koulutusrakenteen luomiselle. Jokainen oppilaitos huolehtii omasta perusopetuksestaan, mutta vuorovaikutus edesauttaa painopistealueiden löytämisessä. Käytännössä yliopistot voivat tuoda muille tasoille tiedeselkänojaa ja esimerkiksi ammattikorkeakoulut yliopistojen suuntaan yhteisiä yrityshankkeita. Kaiken kaikkiaan on tärkeää vahvistaa osaamiskeskittymiä varmistaen samalla, että niissä työskentelee sekä konkareita että uusia tulokkaita.

Myös yritysten on kerrottava omat henkilökunnan osaamista koskevat tarpeensa yliopisto- ja korkeakoulumaailmalle. Yhteistyö teollisuuden ja yliopistojen kesken ei ole tieteestä pois, eikä se ole vaikeaa. Kaikessa on kyse asenteista – ennakkoluulot olisi karistettava puolin ja toisin.


Jukka Pekkanen

Johtaja, Talonrakennusteollisuus ry
Professori, rakennustekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä