Avaa silmät vaikuttamispyrkimyksille ja katso ulkopuolisen silmin

Aina silloin kun on epävarma, onko jokin toiminta esimerkiksi asiakkaan tai virkamiehen suuntaan eettisesti oikein, Bonavan portfolio- ja maanhankintapäällikkö Katariina Haigh kehottaa miettimään, miltä tilanne näyttäisi jonkun toisen silmin. Tarvittaessa kannattaa pohtia myös yhdessä kollegan tai esimiehen kanssa, yksin ei tarvitse pähkäillä.

Katariina Haigh työskentelee Bonavalla Portfolio- ja maanhankintapäällikkönä. Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja, joka irtautui NCC-konsernista ja listattiin Tukholman pörssiin vuonna 2016.

Työurallaan Katariina on toiminut kymmenen vuotta sekä virkamiehenä, kaupunginarkkitehtina että yksityisen sektorin palveluksessa. Katariina on kokenut käytännössä suomalaisen toimintakulttuurin muutoksen.

Minkälaisia eettisiä kysymyksiä tai epäkohtia olet työurallasi kohdannut korruptioon, lahjoihin tai eturistiiriitoihin liittyen?

Kahdenkymmenen vuoden aikana toimintakulttuuri on muuttunut selkeästi. Sukupolvierot ovat todella suuria. Joskus kuntasektorilla ollessa sai toisinaan yliampuvia kutsuja tilaisuuksiin, joissa ei mitenkään käsitelty liiketoimintaan liittyviä asioita, muttei enää. Se sukupolvi lienee jo eläkkeellä. Bonavan aikana en ole törmännyt minkäänlaisiin eettisiin ristiriitatilanteisiin.

Miten kuvailisit suomalaisten ja kansainvälisten yritysten toimintakulttuuria. Mitä samankaltaisuuksia ja toisaalta eroja olet huomannut yritysten eettisissä toimintatavoissa ja käytännöissä?  

Kansainvälisten pörssiyritysten liiketoiminnan ydin on kannattavuudessa ja vastuullisuudessa. Pörssilistaus edellyttää äärimmäisen läpinäkyvää toimintaa. Liiketoiminnan aivan ehdoton edellytys on luottamus ja avoimuus. 

Suomalaiset yritykset toimivat hyvin samoin tavoin kuin kansainvälisetkin yritykset. Suomalaiset eivät vain korosta ja tuo esille eettisiä toimintatapojaan samoin kuin kansainväliset yritykset tekevät. Paine tuoda eettisiä periaatteita esille lisääntyy, kun yritys kasvaa. Eettiset periaatteet ja niiden mukainen toimintatapa korostuu Bonavalla kaikkien kanssa, kaikilla tasoilla, myös arjessa. 

Miten Bonavan Code of Conductissa on huomioitu korruption vastainen toiminta?  

Bonavan arvot korostavat eettistä tapaa tehdä liiketoimintaa. Vahvat eettiset periaatteet antavat suoraan raamin meidän toiminnallemme kaikessa liiketoiminnassa. Arjen tasolla tämä näkyy vaikkapa kaavahankkeissa, rakennuslupa-asioissa ja maanhankinnassa. Tuomme periaatteita rohkeasti samanlaisina esille kaikille ja kaikilla tasoilla: niin kaupungin johdolle kuin rakennustyömaan henkilöstöllekin. 

Korostamme yrityskulttuurissa arvoja, ne määrittävät tekemistämme myös ulospäin. Luottamus syntyy arjen asiallisesta ja tasa-arvoisesta suhtautumisesta kaikkia eri osapuolia kohtaan. Luotettavuus ja asiantuntijuus ovat äärimmäisen tärkeitä kaikille kumppaneille, asiakaslähtöisyyttä ja rohkeutta unohtamatta. Erinomaisuus ja innostus kaikessa tekemisessä toimiikin meillä oikein hyvin.

Code of Conduct -ohjelmamme on koko konsernin laajuinen. Eettiset periaatteet on vahvasti jalkautettu kaikkiin maihin. Jokaisessa maassa on oma eettinen neuvonantaja, joka huomioi periaatteiden tulkinnoissa kulttuurien mahdolliset erot. Ristiriitatilanteissa voi hakeutua neuvonantajien puheille. Eettiset ohjeet on jaettu kaikille ja niitä on lisäksi käsitelty yhdessä esimerkikisi pop up -tilaisuuksissa. Lisäksi meillä on käytössä talon ulkopuolinen speak up -anonyymi viestintäkanava, jonne voi ilmoittaa epäilynsä epäeettisestä toiminnasta.   

Minkälaisia hyviä linjauksia teillä on vieraanvaraisuuden ja lahjojen vastaanottamisen ja antamisen suhteen? Milloin on syytä epäillä tavanomaisuudesta poikkeavaa vieraanvaraisuutta tai eturistiriitatilanteita? 

Linjaukset ovat selviä. Henkilökohtaista etua ei tule tavoitella, vaan organisaation etu on kaikkein tärkein. Mahdollisten lahjojen tulee olla organisaation hyväksymiä ja toiminnan linjaustemme mukaisia. Olemme kriittisiä. Ajat ovat muuttuneet ja tervettä järkeä tulee käyttää. Johdon näyttämällä esimerkillä on suuri merkitys. 

Rehellisyys on hyvä peruskivi.  Epävarmoissa tilanteissa kannattaa hetki miettiä, miltä tämä toiminta näyttäisi julkisuudessa ja oman henkilöstön kannalta. Hyvien periaatteiden noudattaminen vahvistaa eettistä toimintakulttuuria koko alallamme.  Selkeät periaatteet, rehellinen toiminta itseä ja muita kohtaan lisää läpinäkyvyyttä. 

Mitä merkitystä mielestäsi on Rakennusteollisuuden eettisillä periaatteilla?

Eettisillä periaatteilla on erittäin suuri merkitys. Mielikuvien vaikutus on voimakas. Voimme muuttaa kielteistä mielikuvaa hyvien esimerkkien kautta valaisemalla, miten rakennusalalla oikein toimitaan. Jokainen voi taklata tämän haasteen omalla hyvällä toiminnallaan. 

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä