”Lainrikkojien kanssa emme halua olla missään tekemisissä”

Firan tuotantojohtaja Jari Koivu valottaa, millaiseen vilpilliseen toimintaan hän on työuransa varrella törmännyt ja mitä hyötyä muun muassa eettisistä ohjeista on väärintekijöiden kiertämisessä.

Fira-konsernin toimintaan kuuluu monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasaneerauksen hankkeita. Vuodesta 2012 Firan tuotantojohtajana toimineella Jari Koivulla on pitkä kokemus erilaisista rakennusalan johtotehtävistä, niin liiketoimintayksiköiden kuin hankintayksikönkin johtamisesta sekä isojen rakennushankkeiden projektinjohdosta. 

Seuraavassa Koivu kertoo kokemustensa pohjalta, miten hämärät toimijat ja toimeksiannot voi tunnistaa ja välttää:

Miten usein rakennusprojekteissa törmätään tällä hetkellä vilppiin?   

Useissa projekteissa vilpillinen yrittäjä voi putkahtaa hankintaketjun jossain vaiheessa esille. Tämä on edelleen valitettavan yleistä, vaikka vilpillisiä toimijoita aktiivisesti karvataan ja pyritään karvaamaan pois. Lainrikkojien kanssa Fira ei haluta olla missään tekemisissä. 

Rakennusalan kasvu on nyt kuumaa. Kasvusuhdanne houkuttelee alalle kaikenlaisia huijareita, joista joku voi päästä pitkissä alihankintaketjuissa läpi. Vaikka töiden alkaessa yrittäjän paperit voivat olla hetkellisesti kunnossa, se ei aina kuitenkaan pysty toimimaan laadukkaasti. 

Puhtailla papereilla olevat, aiemmin luotettavaksi todetut aliurakoitsijat voivat ahneuksissaan ottaa liikaa työtä. Kun he eivät pysty niitä kiireessä hoitamaan sovitusti, työt voivat päätyä vilpillisesti toimivalle tekijälle. 

Ketjuttamista pyritään kieltämään sopimuksilla. Töitä tehdään ja niistä neuvotellaan mieluiten luotettavien ja tutuiksi tulleiden tekijöiden ja alihankkijoiden kanssa. Kireässä markkinatilanteessa ammattiosaajista on pulaa. Valinnanvaraa ei aina ole ja yritysten hankintaihmiset joutuvat ottamaan tietoisia riskejä ja valitsemaan tekijöitä tuntemattomista toimijoista. 

Työnantajilla on iso vyyhti selvitettävänä. Epärehelliset toimijat ovat avoimen vilpillisiä. He tietoisesti toimivat vastoin lakia ja pykäliä. Isot rahat houkuttavat myös bulvaaneja. Tarvitaan ammattimaisia selvittelijöitä tutkimaan epäilyttävien firmojen taustoja.

Minkälaiset asiat saavat varoituskellot soimaan eri toimijoiden kanssa? 

Alihankkijoiden tarjoukset kertovat paljon. Hyvin halpa hinta kertoo siitä, ettei työntekijöille makseta täysiä palkkoja. Kaikilla pitää kellojen soida, jos uusi firma haiskahtaa vähääkään harmaalle. 

Vilpin välttämiseen ei ole oikopolkua. Perustyö tehdään tarjousten pyytämisen yhteydessä. Hankintatyöntekijät ovat keskeisessä roolissa selvittäessään, onko rakentajan mahdollista toimia rehellisesti. Kotiläksyt kannattaa tehdä kunnolla tarjousvaiheessa. Työntekijöiden, urakoitsijoiden ja toimijoiden tietojen seulominen on tärkeää kuin myös toimijoiden referenssien huolellinen tarkastaminen. 

Hankintaosaajien kautta tiedämme, kuinka toimijat ovat toimineet aikaisemmissa projekteissa. Asioihin puuttuminen on tärkeää. Samoja luotettaviksi todettuja toimijoita käytetään mielellään. Uusille luotettaville toimijoille on myös aina tilaa. Luottamus on ensisijaisen tärkeätä.

Liian halpa hinta laittaa Jari Koivun hälytyskellot soimaan: ”Hyvin halpa hinta kertoo siitä, ettei työntekijöille makseta täysiä palkkoja.”

Minkälaisia kokemuksia vilpillisestä toiminnasta sinulle itsellesi on työuran aikana tullut vastaan?

Esimerkiksi eräässä jaetussa urakassa sivu-urakoitsijan aliurakoitsijan työluvat eivät olleet kunnossa. Työmaan läpivienti vaikeutuu merkittävästi, kun sivu- tai aliurakoitsijan työntekijöitä joudutaan poistamaan työmaalta kriittisessä vaiheessa. 

Joitakin vuosia sitten ongelmia oli aliurakoitsijoiden ulkomaisten työntekijöiden työehtosopimusten mukaisten palkkojen maksuista työmailla. Nyt tilanne on parantanut huomattavasti. 

Valitettavasti joskus on myös työntekijällä mennyt omat ja yrityksen rahat sekaisin.

Mikä auttaa vilpillisen toiminnan vähentämisessä?  Mitä merkitystä on eettisillä pelisäännöillä ja ohjeilla? 

Rakennusalalla on selkeästi tapahtunut kehitystä. Vuosien työn myötä tilanne menee eteenpäin ja muuttuu parempaan suuntaan. Tilanne on paljolti vastaava kuin työturvallisuudessa, jossa koko alan yhteiset ponnistelut ovat vieneet kehitystä parempaan suuntaan. 

Lainsäädäntö ja ohjeistukset tulee tuntea, asiat pitää tarkistaa ja toimia sopimusten ja ohjeiden mukaisesti. Lainsäädäntö, ohjeistukset ja pelisäännöt tekevät asioista selkeämpiä ja paremmin ymmärrettäviä.

Kuinka Firassa toimitaan? 

Firan eettiset ohjeet ovat olennainen osa toimintaamme. Ohjeiden tavoitteena on antaa toimintaohjeita henkilöstölle, jolloin Firan arvojen mukainen toiminta voi mahdollisimman hyvin toteutua käytännössä. Jotta asia säilyy kaikilla Firalaisilla kirkkaana mielessä, järjestämme koko henkilöstölle eettisen koulutuksen kerran vuodessa.

Meillä on myös etikkapakka, joka käydään jokaisen henkilön kanssa läpi työhönotto-haastattelussa tai perehdytyksessä. Uusien ihmisten perehdyttäminen on ensi arvoisen tärkeää. Eettiset ohjeet nostetaan säännöllisesti ja heti esille.  

Firan omia eettisiä pelisääntöjä on tuotu näkyväksi ja työmaahenkilöstöä on koulutettu tunnistamaan epärehellisiä tilanteita. Koulutusta ja valistusta ei ole koskaan liikaa. Mitä enemmän puhutaan, sitä enemmän epäkohdista tullaan  tietoiseksi.

Ihmiset kokevat periaatteiden mukaisen toimintatavan kertomisen pääsääntöisesti positiivisena. Ihmiset arvostavat sitä, että työnantaja toimii eettisesti. 

Lisäksi olemme avanneet puhelinlinjan, jonne voi nimettömänä soittaa ja ilmoittaa epäilyttävältä ja laittomalta tuntuvista ehdotuksista ja järjestelyistä. On tärkeää, ettei asian ilmoittamisesta aiheudu seurauksia kertojalle. 

Pyydämme myös kovan luokan asiantuntijoita, syyttäjäviranomaisia ja poliiseja kertomaan harmittomiltakin tuntuvista asioista, jotka saattavat liikkua harmaalla alueella ja kuitenkin ylittää syyttämiskynnyksen. 

Pyrimme pitämään ihmiset tietoisina tekojen seurauksista, jotta kukaan ei lähde tietämättömyyttään ja ”hölmöyksissään” mukaan vilpilliseen toimintaan.

Tekemisen pitää olla oikeasti läpinäkyvää kaikilla. Pienikin epäilys vastalahjasta tulee herättää kriittisen pohdinnan ja asian tarkastamisen esimieheltä. 

Alihankintojen osalta teemme huolellista taustatyötä yritysten taustojen selvittämisessä. Omien asiantuntijoidemme lisäksi työmaitamme käy asiaan perehtynyt ulkoinen konsultti jatkuvasti läpi. 

Mikä sinun mielestäsi on kaikkien tärkeintä vilpin kiertämisessä?

Kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Mitä hankalammaksi tehdään vilpin tekeminen, sen vähäisemmäksi se jää. Kulttuuri menee koko ajan eteenpäin. Kannustamme ehdottoman rehelliseen toimintaan. 

Mitä toiveita sinulla on vielä Rakennusteollisuudelle?

On hyvä varmistaa, että myös oppilaitokset perehdyttäisivät oppilaansa eettisten pelisääntöjen noudattamiseen. Ammattiin opiskelevien ja vastavalmistuneiden tulisi tuntea alan eettiset ja juridiset pelisäännöt ja toimia niiden mukaisesti alusta pitäen. 

Rakennusteollisuuden rooli tiedon jakajana ja keskustelun ylläpitäjänä on tärkeä. Unilukkaria tarvitaan, aina jonkun pitää pitää ääntä.
 

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä