Rakennuspooli

Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja viranomaisten välinen yhteistoimintaelin normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaan liittyvässä varautumisessa. Pooli tekee kiinteää yhteistyötä esimerkiksi Puolustusvoimien, aluehallintovirastojen, ELY-keskusten, pelastuslaitosten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Kuva: Ville Tuokko / Puolustusvoimat

Rakennuspoolin keskeisenä tehtävänä on varmistaa rakentamisen kapasiteetin ja välttämättömien rakennusmateriaalien nopea saatavuus erilaisissa yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Rakennuspoolissa ovat edustettuina kaikki rakentamisen keskeiset toimialat.


Poolitoimikunta johtaa poolin toimintaa ja viisi aluetoimikuntaa vastaa toimialan alueellisesta varautumisesta.


Rakennuspooli toimii Huoltovarmuuskeskuksen vahvistamien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti ja sen toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Rakennusteollisuus RT ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijat ry:n ja Yleinen toimialaliitto ry:n välillä solmittuun poolisopimukseen. Rakennuspooli kuuluu huoltovarmuusorganisaation teollisuussektoriin.

Rakennuspoolin tehtäviä

  • Rakennusalan huoltovarmuustilannekuvan ylläpitäminen
  • Valmiusrakentamisen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen
  • Rakennusalan resurssitilannekuvan ylläpitäminen
  • Toimenpide-ehdotusten laatiminen alan kriittisten raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamisesta
  • Alansa huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten nimeäminen
  • Alansa yritysten valmius- ja jatkuvuussuunnittelun tukeminen
  • Harjoitusten ja koulutustilaisuuksien järjestäminen toimialan valmiuden kehittämiseksi
  • Rakennetun ympäristön digitaalisen turvallisuuden edistäminen

Merkitys yrityksille

Osallistumalla poolin toimintaan yritysten normaaliaikaista riskien hallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta voidaan kehittää. Lisäksi niiden kyky tuottaa palveluita yhteiskunnalle paranee erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lue lisää digitaalisesta turvallisuudesta

Muualla verkossa

Aluetoimikunnat

Rakennuspoolin aluetoimikunnat sekä niiden puheenjohtajat ja sihteerit. Rakennuspoolin aluetoimikunta muodostuu yritys- ja viranomaisedustajista.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Johtaja Jouni Forsman
jouni.forsman(@)srv.fi

Huoltovarmuuskeskuksen edustaja
Risto Laine
risto.laine(@)nesa.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä