Uudenmaan talonrakennuksen työturvallisuuskilpailun parhaat palkittiin

Hyvä turvallisuuskulttuuri  ja -johtaminen nousivat esiin rakennusalan turvallisuuskilpailussa.

Kilpailussa palkittiin vuoden 2023 parhaat talonrakentamisen yritykset ja työmaat. Infra-alan palkinnot jaetaan toukokuussa. Kunniamaininnoin palkittiin esimerkillisestä turvallisuuden huomioinnista paras rakennuttaja ja aliurakoitsijayritys.

Isojen yritysten yrityssarjassa kilpailu oli aiempien vuosien tapaan todella tasaväkinen. Voitto sekä parhaiden TR-mittausten kiertopalkinto menivät  NCC Suomi Oy:lle. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevan TR-indeksin tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Pk-yritysten yrityssarjassa hajontaa yritysten välillä löytyi enemmän. Voittajaksi selviytyi Renevo Oy.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei SRV:n työmaa Kalasataman Horisontti.  Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen ylsi Arkta Rakennuskultti Oy:n työmaa Järvenpään kampus.

Kilpailussa jaettavan kunniamaininnan sai hyvin turvallisuusasiansa hoitanut aliurakoitsija TRB Rakennustoimisto Oy. Parhaaksi rakennuttajaksi kilpailussa nousi Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy.

Suojaimet sata, riskit nolla

”Isojen ja pienten yritysten yrityssarjoihin osallistui tällä kertaa yhteensä lähes 40 yritystä. Noin kymmenellä TR-mittauksen tulos oli 95:n paremmalla puolella,  mikä on todella kova saavutus”, hehkuttaa kilpailua tuomaroinut työsuojelutarkastaja Manu Kivisaari Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Monet näistä ovat suuria työmaita, joilla työskentelee paljon työntekijöitä. Tuomarit kiinnittivät kilpailussa huomiota etenkin työntekijöiden työskentelyyn.

”Työmaatasolla löytyi 21 työmaata, jotka saavuttivat täydet sata prosenttia TR-mittauksen osiossa, jossa arvioitiin työskentelyn riskinottoa ja suojainten käyttöä. Isoilla työmailla kaikki näyttäisi oleva pääsääntöisesti hyvin ja ne ovat turvallisia työpaikkoja työskennellä”, Kivisaari jatkaa.

Samalla löytyi selkeä ryhmä pienempiä yrityksiä, joiden pitäisi panostaa turvallisuuden eteen enemmän.

”Pienissä yrityksissä ei ole satsata turvallisuuteen yhtä paljon resursseja kuin suurissa. Niissä turvallisuuden vastuita pitäisi pystyä jakamaan useamman henkilön kesken”, Kivisaari pohtii.

Rakennusalan tapaturmakäyrä  on laskenut tasaisen varmasti mutta hitaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Manu Kivisaaren mukaan nyt tarvittaisiin uusia konsteja, joilla turvallisuuteen puhalletaan uutta buustia.

Turvallisuutta pitää johtaa

Isojen yritysten sarjan  voittajan ja parhaiden TR-mittausten kiertopalkinnon saaneen  NCC Suomen turvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen painottaa, että työturvallisuudesta on pidettävä kiinni  jokaisena päivänä.

”Voitto on  osoitus siitä, että työmaiden toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Turvallisuuden johtaminen ja toteuttaminen ovat vaatineet yrityksen koko organisaation vastuunkantoa, jotta turvallisuuteen on saatu riittävästi resursseja”, hän sanoo.

”Olemme onnistuneet integroimaan turvallisuuden osaksi henkilöstön ammattitaitoa. Olemme harmonisoineet työturvallisuuden toteutuksen tuotannossa toimintajärjestelmän menettelyjä ja käyttöä seuraamalla. Yhdessä rakentamalla voidaan jatkuvasti kehittää työympäristön toimivuutta, ja siksi edellytämme turvallista työtapaa ja vastuunkantoa myös yhteistyökumppaneiltamme”, Huhtanen täsmentää.

NCC:n maajohtaja Kati Tauriainen (toinen vas.) ja työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen vastaanottivat kilpailusta kaksi palkintoa. Kuvassa vasemmalla RT:n Diana Råman ja oikealla AVI:n Manu Kivisaari.

Turvallisuuskulttuurilla suuri vaikutus

Isojen sarjan turvallisimman työmaan voiton vei SRV:n Kalasataman Horisontti, maamme ensimmäisen toimistopilvenpiirtäjän työmaa.

SRV:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auerin mukaan yhteiselle työpaikalle on luotu ainutlaatuinen ja korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri työmaapäällikkö Mika Kuukkasen johdolla. Työmaalla vallitsee kulttuuri, jossa yksilö kohdataan aidosti ja ihmisestä välitetään.

”Heti työmaan alussa selväksi tehdyt tarvittaessa tiukatkin pelisäännöt kohtelevat kaikkia tasavertaisesti. Erinomaisesta asenteesta palkitaan ja sen puutteesta hyvästellään”, Auer kertoo.

Kuukkanen yhtyy Auerin näkemykseen. Korkea turvallisuustaso on osa projektin hallittua johtamista.

”Jatkuvan parantamisen mukaisesti olemme halunneet kehittää toimintaamme joka osa-alueella työturvallisuudesta tinkimättä. Olemme myös hienosti saaneet kumppanimme mukaan tähän työhön.

Suoritamme työmme paitsi turvallisesti, myös ripeästi, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti”, Kuukkanen sanoo.

Työmaan korkea turvallisuustaso perustuu sopimuksella johtamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja oikeaan asenteeseen.

”Rakennusalalla korkeatasoisen turvallisuuskulttuurin luominen jatkuvassa muutoksessa olevaan työympäristöön ei ole helppoa ja sen ylläpito vielä haastavampaa. Suoritus on ainutlaatuinen”, Auer jatkaa.

SRV:n palkinnon kävivät pokkaamassa työmaapäällikkö Mika Kuukkanen ja turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer.

Samalta työmaalta kaksi voittajaa

Arkta Rakennuskultin  Järvenpään kampuksen työmaa voitti pk-yritysten työmaasarjan.

”Kohde oli meille tyypillinen puurakenteinen kokonaisurakka”, kertoo yrityksen  toimitusjohtaja Marko Kähkönen

”Viikoittaisilla turvavarteilla  ja kaikessa tekemisessä turvallisuuteen panostamalla tähdätään siihen, että hyvä turvallisuus on yhtä lailla johdon kuin maalareiden, siivoojien ja listoittajienkin ykkösasioita”, hän painottaa. Tällä hetkellä yrityksessä korostetaan kulkuteiden ja työmaalla liikkumisen turvallisuutta.

Kilpailun parhaan aliurakoitsijan kunniamaininta meni TRB Rakennustoimistolle. Yritys tekee haastavia paikallavalutöitä ja elementtiasennusta. Kilpailuvuotena se teki aliurakkaa toiselle kilpailun voittajayritykselle, SRV:n Kalasataman Horisontin työmaalle.

”Yksi suuri turvallisuusriski liittyy torninostureiden kanssa työskentelyyn. Tällaisella tornitalotyömaalla kaikki korkealla työskentelyn riskit pitää huomioida, reuna-alueille ei saa jättää tavaraa ja työkalut pitää olla kunnolla kiinnitetty”, kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Mart Paluvits.

Kohteena ollut Kalasataman tornityömaa on yritykselle jo kolmas laatuaan, aiemmista tornityömaista kerätty kokemus on ollut suureksi hyödyksi.

”Meillä on pitkän työsuhteet. Hyvä suunnittelu ja ohjaus ovat turvallisen työskentelyn perusta, mutta myös turvavarusteiden pitää pysyä henkilöiden päällä  ilman muistutuksia”, Paluvits sanoo. Hyvä turvallisuus parantaa myös kustannustehokkuutta, kun loppupelissä säästyy aikaa.

Rakennuttajalla tärkeä rooli turvallisuudessa

Kunniamaininnalla palkitun  rakennuttajan,  Asuntosäätiön Asumisoikeuden rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori kertoo, että Asuntosäätiön työmaiden turvallisuutta valvoo pääsääntöisesti oma valvoja, joka toimii samalla turvallisuuskoordinaattorina.

”Valvoja vierailee työmailla säännöllisesti varmistamassa, että työturvallisuutta noudatetaan. Tärkeää on myös tiivis yhteistyö urakoitsijoiden kanssa, koko työmaan henkilöstön on sitouduttava työturvallisuuden pelisääntöjen noudattamiseen.”

Keravuori arvelee, että oma valvoja oli yksi Asuntosäätiön valttikorteista tämän vuoden hyvään kilpailumenestykseen.

”Asetamme kaikille työmaille turvallisuustavoitteet hankkeiden alussa ja seuraamme TR-mittauksia säännöllisesti työmaakokouksissa. Toteutamme työmailla viikoittain työsuojelukierroksen, jonka tuloksista raportoimme kaikille hankkeen osapuolille. Säännöllisellä seurannalla varmistamme, että mahdolliset poikkeamat havaitaan mahdollisimman nopeasti”, hän sanoo.

Turkka Keravuoren mukaan Asuntosäätiön kaiken toiminnan keskiössä on vastuullisuus ja se, ettei omilla työmailla tapahdu yhtäkään tapaturmaa.

Osallistuminen edistää turvallisuutta

Uudenmaan alueella on järjestetty rakentamisen työturvallisuuskilpailuja vuodesta 1997 lähtien. Työturvallisuuskilpailut ovat yksi vaikuttavimmista keinoista edistää rakentamisen työturvallisuutta. Tästä hyvänä yritysesimerkkinä on edellisessä kilpailussa tuplavoiton saanut Fira Rakennus, joka  sijoittui nyt suurten yritysten sarjassa kakkoseksi ja sai työmaasarjassa peräti kolme työmaata kymmenen parhaan joukkoon.

”Johtaminen, tahtituotanto, teollinen- ja modulaarinen rakentaminen, turvallisuuden kypsyysmalli ja hyvä turvallisuusprosessi ovat meille jokapäiväistä toimintaa. Hienoa että tämä työ näkyy myös menestyksenä työturvallisuuskilpailuissa”, iloitsee Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen.

”Fira on mukana merkittävällä ponnistuksella alan digitalisoinnissa, tiedolla johtaminen on turvallisuuden parantamisessa merkittävässä osassa. Esimerkkejä tästä ovat digitaalinen pölynmittaus  ja sähköisen pölyntorjuntapoikkeamailmoituksen tekeminen”, Pulkkinen jatkaa.

­­­”Rakennusalan työturvallisuus on välttämätön osa toimivaa ja vastuullista rakennusalan toimintaa. Työturvallisuus vaikuttaa myös suoraan työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Oli ilo todeta, että kisa oli näin tiukka, vaikkakin samaan aikaan voidaan todeta, että alalla on vielä tehtävää. Jokaisen työmaan tulee olla turvallinen ja meillä kaikilla on oikeus päästä töistämme terveinä kotiin”,  toteaa puolestaan Talonrakennuksen Uudenmaan piirin aluejohtaja Diana Råman.

Uudenmaan työturvallisuuskilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI.

Liitteenä kilpailun tuloslista.

Lisätiedot:

  • Talonrakennusteollisuus, aluejohtaja Diana Råman, puh. 040 849 9463, diana.raman@rt.fi
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelutarkastaja Manu Kivisaari puh. 050 380 5463, manu.kivisaari@avi.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä