Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta päivitetään

Rakennusteollisuus RT päivittää tänä vuonna vähähiilisyyden tiekartan edellisen, neljä vuotta sitten julkaisemamme tiekartan pohjalta. Tiekartta määrittää keinot päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä ja edistää osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Vuonna 2020 valmistelimme rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartan vastaavasti kuin kaksitoista muuta toimialaa laativat omansa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoimana. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan tiekartat päivitetään vuoden 2024 alkupuoliskolla. Työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää muun muassa Suomen ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä, joka toteutetaan vuoden 2024 loppupuoliskolla.

TEMin ohjeistuksen mukaan tiekartat tulee päivittää kattamaan muun muassa toimialojen hankintaketjuista aiheutuvat päästöt ja skenaariot tulee tuoreuttaa vastaamaan EU:n Fit for 55 –pakettia. Lisäksi tarvitaan parempi kuva vaadittavien toimenpiteiden mittakaavasta ja kustannuksista (mukaan lukien teknologiset nielut) sekä tietoa alalla jo tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä. Samalla toimialoja on pyydetty pohtimaan muun muassa toimenpiteiden biodiversiteettivaikutuksia ja niihin liittyviä osaamistarpeita ja vaikutuksia sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan päivitys toteutetaan RT:n, sen kokoaman laajan ohjausryhmän ja Gaian yhteistyönä. Päivitystyön tavoitteena on vastata TEMin tietotarpeisiin ja selvittää, mitä toimenpiteitä alalla on jo tehty tai suunnitteilla vuoden 2020 tiekartan jälkeen. Päivitys on aloitettu RT:n jäsenyrityksille suunnatulla kyselyllä, johon saatu runsas palaute on antanut työlle hyvän pohjan.

Päivityksen kohteena on myös rakennetun ympäristön hiilielinkaarilaskenta ja skenaariolaskenta vuosiksi 2035 ja 2050 tuoreimmilla tiedoilla. Siinä huomioidaan etenkin ilmastopolitiikan kiristyminen. Lisäksi arvioidaan tarvittavien päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia ja validointia. Varsinaisia vuosikohtaisia tavoitteita ei ole mahdollista asettaa, mutta työssä hahmotellaan alakohtaisia päästövähennyspolkuja 3-5 alatoimialalle ja laaditaan menetelmä niiden toteutumisen seurantaan.

”Selvitimme edellisessä tiekartassamme ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön vuosittaisen hiilijalanjäljen. Nyt saamamme ensimmäiset tulokset laskelmista, jotka on tehty tuoreimmilla käytettävissä olevilla tiedoilla, kertovat olemassa olevassa rakennuskannassa käytetyn energian nopeasta vähähiilistymisestä”, RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen sanoo.

Päivitetty rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta julkaistaan 11. kesäkuuta 2024, jolloin järjestämme aiheesta myös seminaarin/webinaarin.

Lue lisää

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä