Uuden EU:n rakennustuoteasetuksen sisällöstä on saavutettu konsensus

Nykyisen rakennustuoteasetuksen (Construction Products Regulation CPR) korvaavan uuden säädöksen sisällöstä on päästy yksimielisyyteen jäsenvaltioiden Eurooppa-neuvoston edustajien ja Euroopan parlamentin edustajien kesken.

Asetuksen voimaantulo edellyttää vielä Euroopan parlamentin lopullista käsittelyä, mutta prosessi ehditään hyvin saada toteutettua vielä nykyisen parlamentin aikana, ennen tulevia kesän vaaleja.

Uudessa säädöksessä rakennustuotteiden sisämarkkinajärjestelmän perusrakenne, joka perustuu eurooppalaisiin harmonisoituihin tuotestandardeihin ja näitä täydentäviin eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin, tulee säilymään.

Tuleva uusi asetus on kuitenkin merkittävästi nykyistä laajempi sisältäen vaatimuksia koskien mm. uudelleenkäytettäviä rakennustuotteita sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ominaisuuksia ja suoritustasoja.

Uuden sisämarkkinasäädöksen mukaisiin menettelyihin siirtyminen tapahtuu asteittain Euroopan komission ns. CPR acquis -prosessin kautta. Tässä prosessissa valmistellaan tuoteryhmittäin komission standardisointitoimeksiannot eurooppalaiselle standardisointijärjestölle CEN.

Kokonaisuudessaan siirtyminen nykyisen säädöksen soveltamisesta uuteen tulee kestämään pitkälle 2030-luvulle.

Lisätietoja

Timo Pulkki, Rakennustuoteteollisuus RTT
timo.pulkki@rt.fi
+358 50 414 3114

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä