Rakentamislain muuttamista koskeva esitys lausunnolle

Ympäristöministeriö on lähettänyt 9. tammikuuta lausuntopyynnön rakentamislakiin esitettävistä muutoksista. RT on kannattanut lain avaamista ja pitää muutosesityksiä valtaosin kannatettavina.

Keväällä 2023 hyväksyttyyn rakentamislakiin tehdään Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisia muutoksia. Tarkoituksena on keventää lain hallinnollista taakkaa, keventää byrokratiaa, selkeyttää valitusoikeuksia, täsmentää päävastuullisen toteuttajan vastuuta ja määritellä lakiin rakennuslupien käsittelyaikatakuu.

Rakennusteollisuus RT:n mielestä seuraavat ympäristöministeriön muutosesitykset ovat pääosin kannatettavia ja oikeansuuntaisia: rakentamislupahakemukselle tulisi käsittelyaikatakuu, päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta täsmennettäisiin suhteessa rakennusvalvontaviranomaiseen, rakennusjärjestyksen suhde luvanvaraisuuteen täsmentyisi ja valitusoikeuksia rakentamis-, purku- ja maisematyöluvasta rajattaisiin. Lakiin lisättäisiin myös uusi puhtaan siirtymän teollisuutta koskeva sijoittamislupa.

Ilmastoselvitystä vaadittaisiin jatkossa uusilta rakennuksilta, mutta laatimisvelvoite poistuu korjausrakentamisessa ja pientaloilta, mikä on hyvä asia.  Muilta osin vähähiilisyyssääntelyä tulisi mielestämme vielä korjata ja parantaa.    

Ympäristöministeriön tavoitteena on saada muutokset voimaan samaan aikaan uuden lain kanssa 1.1.2025. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja esitetyistä muutoksista 5.3.2024 mennessä, ja RT tulee antamaan oman lausuntonsa.

Ympäristöministeriössä on tällä hetkellä valmisteilla myös rakentamislain nojalla annettavia asetuksia.  Rakentamislain voimaantuloon saakka rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL).

Lisätietoja

Anu Kärkkäinen
anu.karkkainen@rt.fi
+358 50 337 6699

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä