Asunto-osakeyhtiölain uudistus alkaa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi. Työryhmän tueksi on nimitetty myös seurantaryhmä, johon RT:n edustajina osallistuvat Anu Kärkkäinen ja Aleksanteri Viinikka.

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan vuonna 2010 ja siinä on ilmennyt muutostarpeita. Asunto-osakeyhtiölain päivittäminen on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa.

Hallitusohjelman mukaan muun muassa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista ja asuntojen ottamista taloyhtiön hallintaan, taloyhtiöiden hallittua alasajoa sekä sähköautojen latauspisteiden asentamista taloyhtiöihin helpotetaan. Lisäksi varmistetaan lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytykset, mutta mahdollistetaan samalla nykyistä parempi puuttuminen havaittuihin ongelmiin.

Lakia valmisteleva työryhmä aloittaa työskentelynsä valmistelemalla osakehuoneiston hallintaanoton edellyttämien varoitusten ja päätösten tiedoksiantojen helpottamista koskevat säädösehdotukset 31.3.2024 mennessä. Työryhmän toimikausi kestää 31.5.2024 saakka.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä