Rakentamislain korjaussarja kommentoitavaksi alkuvuodesta

Ympäristöministeriö tiedotti 8. joulukuuta, että rakentamislakia tullaan korjaamaan. Ympäristöministeriö järjestää niin sanotusta rakentamislain korjaussarjasta lausuntokierroksen tammi–helmikuussa 2024. Tavoitteena on edelleen saada lakimuutokset voimaan vuoden 2025 alusta alkaen. Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023.

Jo lain valmistelun yhteydessä esitettiin laaja-alaisesti kritiikkiä sen tuomasta byrokratiasta. Eduskunta kiinnitti huomioita myös siihen, ettei sidosryhmiä valmistelussa kuultu riittävästi. Uuden hallitusohjelman mukaan rakentamislakia korjataan siten, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy.

Rakentamislakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu. Rakentamisluvan yhteydessä vaadittavien tietojen laajuutta rajataan, ja rakentamisluvan käsittelylle on tarkoitus säätää kolmen kuukauden määräaika. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla käytössä olleen rakennuslupakäsittelyä nopeuttaneen kokeilulain käytäntöjä esitetään pysyviksi ja laajennettavaksi koko maahan. Päävastuullisen toteuttajan vastuuta täsmennetään. Purkamisluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään tulkintoja selkeyttäviä muutoksia. Valitusoikeuksiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittaisivat kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja. Rakennusten vähähiilisyyttä ja elinkaariominaisuuksia säänteleviin pykäliin valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on keventää hallinnollista taakkaa kunnissa ja rakentajilta. Vaatimus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamisesta poistuisi pientaloilta ja korjauksista.

Uutena ehdotuksena lakiin tuodaan puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka sujuvoittaisi puhtaan siirtymän teollisuushankkeiden rakentamista.  Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen mukaan ”Rakentamislain korjaussarjalla saamme lain alkuperäisen voimaantulon aikataulussa sujuvoitettua rakentamista ja kevennettyä hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi rakentamisluvan käsittelyaikatakuu on tärkeä muutos, joka varmistaa rakennushankkeiden sujuvan luvituksen kaikkialla Suomessa.”

”Pidämme lain avaamista tarpeellisena ja kannatamme muun muassa päävastuulliseen toteuttajaan ja vähähiilisyyteen liittyvien säädösten muuttamista. Samoin olemme jo aiemmin esittäneet, että lakiin kirjataan rakentamisluvan käsittelyyn palvelulupaus. Koska muutokset vaikuttavat myös lain nojalla annettaviin asetuksiin, on tärkeää, että ne etenevät pikaisesti”, toteaa Anu Kärkkäinen RT:stä.

Rakentamislain nojalla annettavien asetusten valmistelua varten ympäristöministeriö on nimennyt seurantaryhmän, jossa RT:n edustajana on toimitusjohtaja Aleksi Randell ja varajäsenenä johtaja Anu Kärkkäinen.

Lisätiedot  

Anu Kärkkäinen, johtaja, elinkeinopoliittiset asiat., Rakennusteollisuus RT: puh. 050 337 6699, etunimi.sukunimi(at)rt.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä