Pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen tukea lainmuutoksella

Hallitus on antanut esityksen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista koskevan lain muuttamisesta. Muutos toisi uuden vaihtoehdon alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämiseksi.

Lakiesityksen mukaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY toimisi puhdistamisen järjestäjänä, ja pilaantuneen alueen haltija tai muu osapuoli voisivat jakaa työn kustannukset. Muutokset toisivat enemmän ja entistä merkittävimpiä kohteita selvitys- ja kunnostustoimien piiriin.

Nykyisin alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen voi joko saada valtionavustusta tai vaihtoehtoisesti viranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY voi järjestää alueen pilaantuneisuuden tai puhdistamisen selvittämisen ja vastata hankkeen kustannuksista. Käytännössä järjestäminen tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan ELY-keskus kilpailuttaa hankkeen.

Järjestämistehtävään pääsemisen edellytykset ovat tähän saakka olleet hyvin tiukat. Tukilain järjestämistehtävä on tärkeää erityisesti sellaisille pilaantuneiden alueiden haltijoille, joilla ei ole resursseja tai omaa osaamista pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistamisen järjestämiseksi.

Muutoksella tarjotaan vaihtoehto valtionavustuksen hakemiselle ja pyritään helpottamaan järjestämistehtävän piiriin pääsemistä. Selvitys- ja puhdistuskustannukset jaettaisiin jatkossa Pirkanmaan ELY-keskuksen ja alueen haltijan tai muun yhteistyöosapuolen kesken. Pirkanmaan ELY-keskuksen osuus hankkeen kustannuksista olisi enintään 50 prosenttia. Järjestämistehtävän piiriin pääsemisen edellytykset olisivat vastaavat kuin valtionavustuksen saamiselle asetetut edellytykset eli huomattavasti matalammat kuin nykyisin voimassa olevassa laissa. Järjestämistehtävä säilyisi edelleen harkinnanvaraisena.

Pirkanmaan ELY-keskus voisi lisäksi edelleen tietyissä tilanteissa vastata järjestämisen kustannuksista kokonaan. Haastava kohde, jonka selvittämisen tai puhdistamisen Pirkanmaan ELY-keskus olisi nykyisen lain mukaan voinut järjestää, voisi edelleen saada järjestämisen Pirkanmaan ELY-keskuksen kustantamana.

Esityksen tavoitteena on helpottaa edellytyksiä päästä selvitys- ja puhdistustoimien piiriin. Esityksen vaikutukset kohdistuvat niihin tahoihin, joiden hallussa pilaantuneita alueita on tai jotka muuten osallistuvat niiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen.

Lähteenä ympäristöministeriön tiedote 30.11.2023 Pilaantuneiden alueiden puhdistamista edistetään tukilakia muuttamalla.

Lisätiedot

Juha Laurila, johtaja, elinkeinopolitiikka, INFRA: puh. 050 412 3637, etunimi.sukunimi(at)rt.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä