Maakuntien väyläraportti: Suomen investoin­tiaalto edellyttää ratkaisuja teiden ja ratojen korjausvelkaan

Suomessa käynnistynyt investointiaalto asettaa kovia vaatimuksia liikenneinfralle, osoittaa elinkeinoelämän järjestöjen, Destian ja Correct Consultingin laatima tuore selvitys.

Suomeen on suunnitteilla historiallisen suuret teolliset investoinnit. Niiden taustalla ovat yhteiskuntien vihreä siirtymä sekä EU:n tavoitteet omavaraisuudesta muun muassa harvinaisten maametallien osalta.

Pelkästään EK:n investointi-ikkunassaan julkaisemat sekä sekä julkisuudessa esillä olleet metsäteollisuuden hankkeet muodostivat elokuussa 2023 yhteensä noin 150 miljardin euron suunnitellut investoinnit. 

Vihreän siirtymän investoinnit edellyttävät infrarakentamista 

Investoinnit generoivat kuljetustarvetta sekä rakentamisen että tuotannon aikana. Kaikki investoinnit hyödyntävät tiekuljetuksia sekä rakentamisen että myöhemmän tuotannon aikana. Vain osa niistä voi hyödyntää rautatiekuljetuksia, ja käytännössä vain tuotantovaiheessa.

Elinkeinolämän järjestöjen, Destian ja Correct Consultingin laatima Maakuntien tie- ja rata-analyysi käy läpi maakunta maakunnalta tiedossa olevia investointisuunnitelmia ja niihin liittyviä tarpeita alueen tie- ja rataverkolle.

Korjausvelka on suurin huoli, mutta tarvitaan myös lisää välityskykyä

Tie- ja rataverkon suurimpana haasteena on analyysin mukaan 3–4 miljardin euron korjausvelka, jonka taittamiseen tarvitaan määrätietoinen velanhoito-ohjelma.

Teiden huono kunto, kapeus ja ohituskaistojen puute on ongelma monilla valta- ja kantateillä. Teiden kunnostamisen lisäksi tarvitaankin myös lisää nelikaistaisia teitä ja ohituskaistoja keskeisille osuuksille. Vastaavasti tärkeimmät rataosuudet tulee muuttaa kaksiraiteisiksi.

Liikenneverkon kunnostuksella on merkitystä niin tiestön ja ratojen käytettävyydelle ja logistiikan tehokkuudelle kuin liikenneturvallisuudellekin.

Tutustu tie- ja rataverkkoselvitykseen > 
Lue laajempi tiedote EK:n sivuilta >


Lisätiedot INFRAlta: 
Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA ry
puh. 040 560 1803, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi (at) infra.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä