Rakennusteollisuus RT: Hallitusohjelma antaa hyvät edellytykset investoinneille − liikenneinfraan tehtävät panostukset ansaitsevat erityiskiitokset

Hallituksen tavoite keventää sääntelyä ja byrokratiaa saa kiitosta Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellilta. Aihetta iloon antavat myös tulevaisuuteen katsovat infrainvestoinnit sekä tavoite tarkastella rakennetun ympäristön kehittämistä kokonaisuutena.

Kuva: Väylävirasto

Hallitusohjelmassa kirjattiin tulevien vuosien liikennepanostuksista. Hallitusneuvotteluissa on päätetty lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelmasta, minkä lisäksi hallitus on päättänyt hyödyntää täysimääräisesti EU:n CEF-hankerahoitusta.

”On toiveita herättävää, että uusi hallitus näyttää ymmärtävän toimivan liikenneinfran merkityksen Suomen kestävän kasvun, työvoiman liikkuvuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Iso muutos aiempaan on linjaus hankeyhtiömallin käytöstä isojen raideinvestointien toteuttamisessa”, Randell painottaa.

RT:ssä ollaan tyytyväisiä, että hallitusohjelmassa on sitouduttu toimiin, jotka edistävät asuntomarkkinoiden toimivuutta.

”Hallituksen onnistuminen kasvun aikaansaamisessa ja työllisyyden vahvistamisessa edellyttää kaupunkien kasvua ja riittävää asuntotuotantoa. Tällä hetkellä asuntotuotanto on poikkeuksellisessa ahdingossa, eikä tue kasvua. Hallituksen kirjaama tavoite riittävän asuntotuotannon turvaamisesta edellyttää valtion tukeman tuotannon ehtojen uudistamista heti hallituksen aloittaessa työnsä.”

Hallitusohjelmassa luvataan, että tulevalla hallituskaudella kevennetään sääntelyä ja puretaan byrokratiaa. Rakennusalan kannalta suuri mahdollisuus on alueidenkäyttölain uudistaminen, jonka avulla voidaan sujuvoittaa kaavoitusta sekä edistää kaupunkien ja kuntien kasvua.

”Hallitusohjelma antaa odottaa paljon sääntelyn sujuvoittamisen ja byrokratian purkamisen osalta, myös rakentamisessa. Ratkaisevaa kuitenkin on, miten nämä saadaan vietyä maaliin. Odotamme paljon alueidenkäyttölain uudistukselta, joka jäi viime hallituskaudella tekemättä. Kaavoituksen sujuvoittaminen on otettava uudistuksen johtotähdeksi. Sen avulla vahvistetaan talouden kasvua ja kansantalouden kantokykyä sekä mahdollistetaan vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit”, Randell tähdentää.

RT on tyytyväinen siihen, että rakennettu ympäristön merkitys oli tunnistettu jo neuvotteluissa, kun kahden eri ministeriön (YM ja LVM) alle kuuluvat asiat oli tuotu samaan jaostoon. Hallitusohjelman mukaan maankäytöstä, rakentamisesta, asumisesta ja liikenteestä muodostetaan vahva rakennetun ympäristön kokonaisuus.

”Alan yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi olemme tyytyväisiä, että rakennettua ympäristöä ajatellaan kokonaisuutena myös hallituskauden aikana. Myös valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen välisen MAL-sopimusmenettelyn kirjaaminen lakiin on hyvä asia. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun kasvun kannalta tärkeän asuntotuotannon taso on romahtanut”, Randell päättää.

LISÄTIETOJA:
Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry
aleksi.randell(a)rt.fi puh. 09 1299 201

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä