Ympäristöministeriön työryhmä: esteettömyys avaa rakennetun ympäristön kaikkien käyttöön

Rakennetun ympäristön esteettömyys vaikuttaa kaikkien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin yhteiskunnan jäseninä. RT oli mukana työryhmässä, jonka ympäristöministeriö asetti viime vuoden lopulla muodostamaan tilannekuvan rakennetun ympäristön esteettömyydestä.

Rakennetun ympäristön esteettömyys vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten voi käyttää palveluita, työskennellä, valita asuinpaikkansa ja asua kotonaan. Rakennetun ympäristön esteettömyys on ominaisuus, joka on huomioitava tilojen ja ympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen ylläpitäminen ja parantaminen vaativat jatkuvaa huomiota käytössä ja kunnossapidossa sekä korjaus- ja muutostöissä.

Velvoittavat määräykset koskevat uudisrakentamista ja rakennusluvanvaraisia korjaus- ja muutoshankkeita. Tämän vuoksi esteettömiä tiloja ja palveluja on saatavilla parhaiten siellä, missä rakennetaan uutta. Muualla esteettömyydessä olevia puutteita joudutaan tällä hetkellä usein paikkaamaan yksittäisillä ratkaisuilla. Parempaa ennakointia tarvitaan kaikkialla myös väestön ikääntymisen vuoksi.

Rakennetun ympäristön suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja kunnossapidon parissa työskentelevät tarvitsevat kattavaa tietoa ja osaamista esteettömyydestä. Työkaluja on edelleen tarpeen kehittää ja ottaa ne entistä johdonmukaisemmin käyttöön.

Työryhmä nostaa tilannekuvassa esiin viisi kehittämiskohdetta

RT oli mukana työryhmässä, jonka ympäristöministeriö asetti vuoden 2022 lopulla muodostamaan tilannekuvan rakennetun ympäristön esteettömyydestä. Ryhmän työ on nyt koottu 19.4.2023 julkaistuun raporttiin, joka sisältää ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi.

Työryhmä nostaa raportissaan esiin kehittämiskohteita, jotka on koottu viiden teeman mukaan:

  • Vahvistetaan ihmisoikeuslähtöistä esteettömyyttä
  • Rakennetun ympäristön esteettömyydestä huolehditaan ennakolta
  • Tarkastellaan esteettömyyttä kokonaisuutena
  • Kehitetään yleisölle avoimien tilojen ja palvelujen esteettömyyttä
  • Lisätään yleistä tietoisuutta esteettömyydestä ja sen merkityksestä

Kehittämisehdotusten on ennen kaikkea tarkoitus tukea tulevaa lainsäädäntötyötä. Työryhmä korostaa, että lainsäädäntö laaditaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Työryhmä toimi ympäristöministeriön johdolla. Työryhmässä olivat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry:n lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Vammaisfoorumi ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen Kuntaliitto ry ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.

Tutustu työryhmän raporttiin

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä