Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2022 parhaat yritykset ja työmaat – infrasarja oli korkeatasoinen

Infra-alan yrityssarjan voitti GRK Infra Oy. Työmaasarjan parhaaksi nousi Skanska Infra Oy:n Metsä Wood Lohjan uuden tukkihautomon työmaa. Skanska Infra sai myös pidettyä itsellään infra-alan kiertopalkinnon. Aliurakoitsijan kunniamaininta meni KSF Finland Oy:lle.

Tietyömaa

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri tavoin, kuten alueellisilla työturvallisuuskilpailuilla. Uudellamaalla työturvallisuuskilpailuja on järjestetty jo neljännesvuosisadan ajan.

RT:n Turvallisuusviikon pääseminaarissa 9.5. palkittiin voittajat

Infra-alan yrityssarjan arviointikriteerejä olivat MVR-mittaustulokset 80 prosentin ja tapaturmataajuus 10 prosentin painopainolla sekä muuttuvana osiona pölynhallinta. Yrityssarjan voitti GRK Infra Oy.

Työmaasarjassa voittaja valittiin MVR-indeksin perusteella. Työmaasarjan parhaaksi nousi Skanska Infra Oy:n Metsä Wood Lohjan uuden tukkihautomon työmaa.

Kilpailussa annettiin kunniamaininta turvallisuusasiansa hyvin hoitaneelle aliurakoitsijalle. Valintakriteerinä oli päätoteuttajien vastaavien työnjohtajien ja työsuojeluvaltuutettujen näkemys erinomaisesti asiansa hoitavasta ali- tai sivu-urakoitsijasta. Infra-alan kunniamaininnan sai KSF Finland Oy.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto luovutti infra-alan kiertopalkinnon Skanska Infra Oy:lle.

Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Infra-alan sarja oli korkeatasoinen

”Osallistuneiden yritysten MVR-keskiarvot olivat välillä 89,60–96,0 %. Kolme parasta yritystä olivat haarukassa 95,15–96,0 %. Kilpailutyömailla ei maa- ja vesirakentamisessa annettu yhtään väliaikaista käyttökieltoa eikä laiminlyöntimaksua. Toimintaohjeiden ja kehotusten määrä oli rakennustoimialalle poikkeuksellisen vähäinen”, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Yrityssarjan voittaja GRK:n Infra Oyj:n riskienhallintajohtaja Timo Pinomäki korostaa pitkäjänteistä työn ja perusasioiden hoitamisen merkitystä siinä, että yrityksessä tapaturmataajuus on saatu painettua alle viiteen.

”Menestyksen avain on saada koko porukka yhteistyöhön, aliurakoitsijat mukaan lukien. Turvallisuushavainnoinnilla ja muilla ennakoivilla toimenpiteillä voidaan tehokkaasti estää tapaturmia. Työturvallisuustyö ei ole sadan metrin pikajuoksukisa, vaan paremminkin 100 kilometrin ultrajuoksu.”

Skanska Infrassa pyritään minimoimaan yllätykset.

”Kun niitä kuitenkin tulee eteen kaikesta huolimatta, on työnjohdon tehtävä toimia turvallisen työn mahdollistajana niin kaluston, resurssien kuin aikataulunkin puolesta. Avoin keskustelu työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä on avainasemassa – sen avulla kehitämme parhaat ratkaisut”, työmaasarjan voittajatyömaan vastaava työnjohtaja Ville Sihvonen Skanska Infrasta paljastaa. 

KFS Finlandilla erikoispohjarakentamisen kohteita toteuttaa pitkänlinjan ammattilaiset, mikä näkyy työn laadussa ja turvallisessa tekemisessä.

”Kunniamaininta, joka perustuu kilpailuun osallistuneiden pääurakoitsijoiden palautteeseen, lämmittää erityisen paljon. Kiitokset tilaajille, joiden kanssa olemme saaneet toteuttaa toinen toistaan vaativimpia kohteita sekä osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme”, KFS Finlandin toimitusjohtaja Tommi Hakanen iloitsee.

Skanska Infran alueen HSE-päällikkö Mari Korpela on ylpeä siitä, että kiertopalkinto pysyi kolmatta vuotta peräkkäin Skanska Infran hallussa.

”Voitto kertoo tasaisen hyvästä tasosta työmaillamme – kiitos jokaiselle siitä. Jos ja kun haluamme pitää pystin tulevinakin vuosina, on hyvältä tasolta selvästi noustava erinomaiselle. Erot yritysten välillä näyttävät vuosi vuodelta vain kapenevan, ja sehän on juuri oikea suunta koko alalle.”

Onnea kaikille voittajille!

Lisätietoa ja kaikki tuloslistat löydät RT:n kisatiedotteesta

Ilmoittautuminen kuluvan vuoden kisaan on avattu – otatko haasteen vastaan?

Vuoden 2023 Uudenmaan työsuojelukilpailu on käynnistymässä. Infra-alan kilpailuun toivotaan mukaan uusia yrityksiä.

Haastammekin kaikki INFRA Uudenmaan pääurakoitsijoina toimivat jäsenet mukaan! Ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuun loppuun asti.

Säännöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä