Rakennusteollisuuden työehtosopimuksista neuvottelutulos

Rakennusalan työehtosopimusneuvotteluissa on tänään 7. maaliskuuta saavutettu neuvottelutulos yleisen linjan mukaisesta 2-vuotisesta työehtosopimuksesta.

Palkkoja korotetaan 4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2023 tai päivämäärän jälkeen lähimpänä seuraavan palkanmaksukauden alusta sekä 2 prosentin yleiskorotuksella 15.5.2024 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Urakkahinnoitteluja sekä kaikkia rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajille maksettavia korvauksia korotetaan vastaavasti sopimuskauden aikana.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin toimialakohtaisesti työehtosopimusten määräysten uudistamisesta muun muassa keskimääräisen työajan soveltamisen osalta.

”Saimme rakennusalan työehtosopimusratkaisun maaliin ilman työhäiriöitä, mikä on erittäin merkittävää vallitsevassa talouden epävarmuudessa ja kun ottaa huomioon neuvottelujen alussa olleen hyvinkin vaikean työmarkkinatilanteen”, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro sanoo.

Uusi sopimuskausi on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee kahdeksaa työehtosopimusalaa: rakennusalaa, maa- ja vesirakennusalaa, rakennustuoteteollisuutta, LVI-alaa, asfalttialaa, vedeneristysalaa, maalausalaa ja lattianpäällystysalaa. Työehtosopimukset ovat yleissitovia ja ne vaikuttavat noin sadantuhannen työntekijän työsuhteen ehtoihin.

Tulos menee vielä osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. Kaikki Rakennusteollisuus RT:n toimialat tiedottavat tarkemmin alakohtaisten sopimusten yksityiskohdista omille jäsenilleen.

Kim Kaskiaro  työmarkkinajohtaja (RT), toimitusjohtaja (TRT), varatoimitusjohtaja (RT)

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä