LVI-alan oppilaitoksista työelämäkumppaneita – uusi malli parantaa tutkintojen laadunvarmennusta ja lisää yritysyhteistyötä

Ammatillisen koulutuksen laatua on kyseenalaistettu viime vuosina. Sen tuottamaa osaamista ei ole aina pidetty riittävänä. LVI-alalla koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja tutkintojen laatua varmistetaan nyt LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n luomalla yhteistyömallilla, jossa on mukana alan oppilaitoksia ja yrityksiä sekä opetusalan asiantuntijoita.

 

Paikallisuus tärkeä osa mallia

LVI-Työelämäkumppani on oppilaitos, joka on sitoutunut tiettyihin laatunormeihin koulutusta ja tutkintoja järjestäessään. Mallissa korostuu paikallinen vuoropuhelu oppilaitoksen ja yritysten välillä.

“On keskeistä, että koulutus ja tutkinnon suorittaminen suunnitellaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai osaamisen arvioinnin osalta on turha sopia sellaista, mitä yrityksissä ei tehdä. Malli kannustaa paikalliseen toimintaan. Kansalliset määräykset kertovat yhtenäiset tavoitteet tutkinnoille, mutta ne myös mahdollistavat alueellisesti erilaiset toteutustavat. Kyse on lopulta paikallisista julkisista palveluista”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo.

LVI-Työelämäkumppanuus ei lisää sääntöjä tai hallintoa

Malli perustuu säädöksiin ja määräyksiin: tarkoituksena ei ole luoda uusia hallintorakenteita vaan tehostaa olemassa olevan järjestelmää. Malli on työelämän näkemys siitä, mitä säädökset tarkoittavat käytännön tasolla LVI-alalla.

“On hyvä asia, kun työelämän edustajat lähtevät näin määrätietoisesti rakentamaan yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Käytännössähän mallissa ei pyydetä tehtäväksi enempää kuin mitä säädöksissä sanotaan, joten mielestäni tällainen toiminta tukee hyvin ammatillisten tutkintojen toimeenpanoa ja laatua. Jatkossa saamme verkostolta suoraa palautetta tutkintojen perusteiden toimivuudesta ja tarpeista niiden parantamiseksi, joka edelleen parantaa tutkintojen laatua”, Yli-Insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta sanoo.

Malli sujuvoittaa oppilaitosten työtä

Mallin arvioidaan sujuvoittavan oppilaitosjohdon työtä. Kun asiat sovitaan paikallisesti, niiden toteuttaminenkin paranee. Yritysten sitouttaminen ja henkilöstön ohjaaminen helpottuu. Myös opettajien johtaminen tulee tavoitteellisemmaksi ja opiskelijoiden motivaatio nousee.

“Perinteiselle aikuiskoulutusorganisaatiolle malliin sitoutuminen on helppoa. Laadun varmennukseen liittyvät toimenpiteet ovat vanhastaan tuttuja näyttötutkintojärjestelmästä. Malliin sisällytetyt toiminnan laatukriteerit helpottavat yrityksille tarjottavien koulutusten suunnittelua ja tuotantoa”, koulutuspäällikkö Heidi Vehanen Taitotalosta toteaa.

“Arvostamme myös vertaistukea ja sujuvaa yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Verkostossa laadittavat suositukset ja erilaiset tukimateriaalit prosessien laadukkaan läpiviennin varmistamiseksi toimivat suoraan oman tuotekehityksemme tukena.”

Kansallinen tuki on tärkeää

Kun koulutuksen sisältö voidaan soveltaa alan olosuhteiden perusteella juuri oikeisiin asioihin, sen vaikuttavuus paranee. Kansallinen verkosto tulee tuottamaan yhteisiä suosituksia ja toimintamalleja oppilaitosten tarvitsemiin tilanteisiin.

“Ammatillisen peruskoulutuksen eräänä haasteena on ollut opettajien täydennys- ja lisäkoulutus. LVI-TU:n ja sen kumppanien järjestämä koulutus onkin tervetullutta sekä pedagogisesti että sisällöllisesti. Uskon, että erityisesti Teamsillä tarjottavat lyhyet täsmäkoulutukset tulevat parantamaan osaamisen arvioinnin laatua työpaikoilla. On myös hienoa, että alan tuoteteollisuus tarjoaa verkostolle koulutusta aivan viimeisimpienkin järjestelmien osalta”, erityisasiantuntija Lauri Kurvonen OAJ:stä kertoo.

“Pidän tärkeänä malliin sisältyvää yhteisöllisyyttä, joka syntyy yhdessä tekemisen kautta. Yhteisten suositusten valmistelu työryhmissä tiivistää alan kouluttajien yhteistyötä ja yhdenmukaistaa toimintamalleja tutkintojen järjestämisessä.”

Tutustu LVI-Työelämäkumppanimalliin tarkemmin.

Lisätietoja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen p. 045 899 9388, juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi

lvi-tu.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä