Kaija Savolainen: Vaikuttaminen työarjen sisäisenä kompassina

Kaija Savolainen on Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja, jolla on vahva tausta edunvalvonta- ja vaikuttamistehtävistä. Työssään hän toimii Pohjois-Savon alueen toimintaympäristön positiivisen ja kestävän kasvun sekä kehityksen puolestapuhujana.


”Kaikki tekeminen on joukkuelaji” 

Savolainen on luotsannut työurallaan toimialajärjestö Autokoululiittoa ja kansalaisjärjestöä Omakotiliittoa, toimien niiden kautta myös eurooppalaisissa kattojärjestöissä. 

”Vaikuttaminen on aina ollut tärkeä osa työtäni. Kun ympäröivä yhteisö ja rakennettu ympäristö on elinvoimainen, on meillä mahdollisuus kasvaa.” 

Savolainen korostaa yhteistyön merkitystä, sillä hänen mukaansa parhaimmat tulokset saavutetaan yhdessä tehden. Esimerkiksi rakentamisen toimialalla yritysten tonttitarjontaa ja kaavoitusta edistettiin yhdessä Kuopion kaupungin, Rakennusteollisuus RT ry:n ja kauppakamarin teollisuusvaliokunnan toimesta. 

”Kaikki tekeminen on joukkuelaji – eri pelikentillä on vain eri ihmisiä ja organisaatiotia mukana. Yhdessä pitkäjänteisesti tehden pääsemme kokemaan ja näkemään tiimityön vaikutukset.” 

Kohti kestävää kasvua ja investointeja 

Rakentamisen toimialan näkökulmasta Savilahti on Savolaisen mukaan erinomainen esimerkki Kuopion kaupungin kehittämisen kärkihankkeista, mutta on tärkeää muistaa myös alueellinen kehittäminen. Pohjoissavolaiset ovat edelläkävijöitä muun muassa energia-, bio- ja vesiklustereissa, mutta alueemme tarvitsee vahvaa vientiteollisuutta ja investointeja. 

”Alueemme täytyy olla houkutteleva, jotta tänne halutaan tulla ja investoida. Vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi osaavat ihmiset sekä tulevaisuuden energia- ja ympäristöratkaisut.” 

Savolainen korostaa kasvun ja kehityksen askeleiden kestävyyttä. 

”Olipa kyseessä yritys, kunta tai koti, on tärkeää muistaa, että meillä on yksi planeetta, jolla elämme. Meidän tulee kehittää ja kasvaa kestävästi sekä resurssiviisaasti huomioiden materiaalien kestävä käyttö ja kiertokulku. Kun kasvamme ja kehitymme kestävästi, houkuttelemme alueelle myös uusia kasvuyrityksiä.” 

Vapaa-aika vie luonnon äärelle 

Savolainen viettää vapaa-aikaansa läheistensä seurassa sekä lukemisen ja liikunnan parissa. Luonnossa liikkumisesta on muodostunut elämäntapa, joten häneen ja perheeseen saattaa törmätä esimerkiksi Puijon lenkkipolulla tai hiihtoladulla. Innokasta ulkoiluseuraa löytyy perheen kahdesta espanjanvesikoirasta, Eskosta ja Chevasta. 

Teksti ja kuva: Outi Niskanen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä