Yhteishaku 2023 – Talotekniikka-alan suosio jatkuu

Yhteishaun alkaessa pohditaan, mitkä alat kiinnostavat nuoria ja ovatko suosikit vaihtuneet. Eri toimialat ovat kiinnostuneita alalle tulijoiden määristä, koska se kertoo työvoiman saannista tulevaisuudessa. Talotekniikka-alalle tulijoita on aikaisempina vuosina riittänyt hyvin, eikä kiinnostus osoita laantumisen merkkejä nytkään.

Talotekniikan suosio on jatkunut pitkään

Talotekniikan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääosin LVI-alan asennustehtäviin, mutta tutkintoon sisältyy osaamisaloja myös mm. kylmäasennukseen ja tekniseen eristykseen liittyen. Talotekniikka-alan suosio onkin ollut korkealla tasolla jo pitkään.

”Useiden tekniikan alojen kanssa LVI-ala ei ollut erityisen vetovoimainen 1990-luvun lopulla. Asia kuitenkin muuttui, kun tietoisuus alan työtehtävien kehittymisestä tuli nuorten tietoon. Ala muuttui selvästi teknisten palvelujen suuntaan ja asentajia alettiin mieltämään asiantuntijoiksi”, muistelee erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

”Leo Lastumäen 1970-luvulla putkiasentajista luoma mielikuva on monen sukupolven mielissä. Nuoremmat eivät tätä kuitenkaan enää muista tai tunnista ja se onkin yksi osoitus alan muutoksesta”.

Talotekniikan rooli korostuu tulevaisuudessa

Talotekniikka-alan osuus energiatehokkuuden parantamisessa on merkittävä ja korostuu entisestään lähitulevaisuudessa. Rakennusten energian kulutukseen voidaan vaikuttaa parhaiten juuri taloteknisiä järjestelmiä uusimalla sekä säännöllisillä huoltotoimilla ja oikealla käytöllä. Tämä tarkoittaa jatkuvaa työvoiman tarvetta alalla, sekä asiantuntijatehtävien nopeaa kehittymistä.

”Talotekniikka-alan koulutusten hakijamäärät ovat olleet edelleen nousussa viime vuosina, jonka olemme ilolla todenneet. Ympäristömme tarvitsee pelastajansa”, Mäkinen jatkaa.

”Opetushallinto on myös hoitanut roolinsa hyvin alan silmissä. Talotekniikan perustutkintoa ja sen järjestämistä on kehitetty aktiivisesti ja se vastaa tällä hetkellä erittäin hyvin työelämän osaamisvaatimuksia”.

Koulutuksen laatu ei ole heikentynyt

Mäkinen kiittelee myös alan oppilaitosten aktiivisuutta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat tehneet merkittäviä panostuksia alan oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien osaamisen ylläpitoon. Viime aikoina esille nostettuihin puutteisiin ammatillisen koulutuksen laadussa Mäkinen suhtautuu rauhallisesti.

Tärkeintä on keskittyä sen varmistamiseen, että koulutukseen hakeutuvat nuoret saavat hyvät edellytykset siirtyä alan töihin. Hyvällä paikallisella yhteistyöllä koulutuksen laatu varmistetaan. Huomiota pitää kohdistaa niihin ihan perusasioihin.

1990-luvun laman jälkeenkin hyviä asentajia pystyttiin kouluttamaan ja nykyistä paljon pienemmillä resursseilla. Olisi varmaan aika miettiä, onko hallinnollista kuormaa tullut lisää ja onko se ihan aina tarpeellista.

Lisätietoja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen p. 045 899 9388, juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Viestintäpäällikkö Pipsa Hiltunen p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi

lvi-tu.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä