Muutosjohtamisen verkkokoulutus Mutsi – työelämän kehittämistä yli liittorajojen

Ammattiliitto Pro sekä työnantajaliitot LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja INFRA julkaisivat 30.1.2022 muutosjohtamisen koulutuksen, Mutsin. Koulutus on avoin ja ilmainen kaikille suomalaisille työpaikoille. Tavoitteena on auttaa työpaikkoja viemään läpi muutoksia ilman, että ihmiset uupuvat.

Työmaailmasta löytyy lukuisia kokemuksia siitä, että työpaikkojen muutoksia ei johdeta, ihmisistä ei muutoksissa huolehdita eikä muutosprosesseja viedä loppuu. Jatkuvat muutokset ja heikko muutosjohtaminen voivat pahimmillaan johtaa siihen, että arvokkaat osaajat vaihtavat työpaikkaa.

Pro, LVI-TU ja INFRA ovat kehittäneet verkkokoulutuksen, jonka avulla muutosten johtaminen sujuu jouhevammin. Samalla vältetään se, että ihmiset uupuvat ja pahimmillaan putoavat pois kokonaan työelämästä. Koulutuksen nimi Mutsi tulee sanoista ”muutoksen tuki sinulle”.

Mutsi auttaa esihenkilöitä tunnistamaan muutostilanteiden kipukohdat sekä suunnittelemaan ja rakentamaan työpaikan muutosprosessit niin, etteivät ihmiset putoa kyydistä.

”Sekä palkansaajilla että työnantajilla on yhteinen huoli siitä, että kaikki pysyvät mukana työpaikkojen jatkuvissa muutostilanteissa. On kaikkien etu, että ihmiset eivät uuvu ja muutokset sujuvat tehokkaasti, kertoo Mutsi- koulutuksen idean äiti”, palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta.


Pia Kilpeläinen INFRA ry ja Minea Pyykönen Ammattiliitto Pro

Verkkokoulutus sisältää runsaasti konkreettista materiaalia, kuten mallipohjia muutosprosessien suunniteluun, muutosviestinnän käsikirjan, testejä ja videoita. Muutosjohtamisen verkkokoulutus on kaikille työpaikoille ja organisaatioille avoin ja ilmainen. Se löytyy osoitteesta proliitto.fi/mutsi.

”Meillä kaikilla oli unelma ja tavoite: työpaikkojen muutostilanteet johdetaan niin, että esihenkilöllä on riittävä tuki muutosjohtamiseen. Tällä periaatteella rakensimme Mutsin”, sanoo työnantajaliitto INFRA:n lakiasiainpäällikkö Pia Kilpeläinen.

Lisätietoja Mutsista
Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro p. 0400 823 008
Pia Kilpeläinen, lakiasiainpäällikkö, INFRA ry p. 040 543 2194

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä