Turvallisuus alkaa minusta 2023 – kilpailu turvallisimmasta talonrakennustyömaasta käyntiin

Työturvallisuuskilpailut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin. Ne ovat yksi työkalu matkalla kohti kokonaan tapaturmattomia työmaita. Tämän vuoden valtakunnallisessa kilpailussa nostetaan esiin putoamissuojausta.

Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailuja on järjestetty vuodesta 2010 lähtien. Aiempien voittajatyömaiden taso on ollut korkea, parhailla työmailla ei sattunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa kilpailuvuoden aikana. Kilpailuun osallistuneissa yrityksissä turvallisuuden parantaminen on jatkunut myös kilpailun jälkeen. Nyt odotetaan, kuinka moni työmaa yltää yhtä hyvään tulokseen tänä vuonna.

”Tämän vuoden kilpailussa huomio kiinnittyy putoamissuojaukseen turvallisuuden parantamisessa. Kaiteita, valjaita ja muita putoamissuojaukseen liittyviin toimia painotetaan kilpailumittauksissa. Myös korkealla rakentaminen on meillä yleistymässä, mikä alleviivaa vielä lisää asian tärkeyttä”, Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Antti Leino painottaa.

”Ilman kaikkien mukanaoloa parannusta ei kuitenkaan synny. Yritysjohdon on sitouduttava turvallisuuden kehittämiseen tosissaan ja kirjattava ylös toimenpiteet, joilla turvallisuutta viedään eteenpäin. Toimet pitää sitten kohdistaa jokaiseen työpaikkaan, työmaahan ja työtiimiin”, hän jatkaa.

Työturvallisuuden parantamiseen on olemassa kaikki tarvittavat välineet ja keinot, ne on vain otettava yrityksissä käyttöön.

”Turvallisuuden tulee olla osa yritysten jokapäiväistä, normaalia työtä – töiden suunnittelua, perehdytystä ja valvontaa – eikä siitä irrallaan oleva asia. Ihan kuten rakentamisen laatukin on osa tuottavuutta”,  Antti Leino vertaa.

Kilpailu avoinna kaikille työmaille

Kilpailutyömaiden hyvien turvallisuuskäytäntöjen toivotaan näkyvän laajemminkin koko rakennusalalla. Kilpailu on avoinna kaikille talonrakennustyömaille.

”Kilpailussa haetaan esimerkillisen turvallista rakennustyömaata, sellaista, jossa jokainen huolehtii paitsi omasta, myös työkaverin ja kaikkien muiden turvallisuudesta. Rakennustyömaata, jolla yrityksen turvallisuusjohtaminen näyttäytyy työmaan kaikissa toiminnoissa”, Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusasiantuntija Henri Litmanen sanoo.

Kilpailussa tehdään kaikille kilpailuun osallistuville työmaille ennalta ilmoittamatta TR-mittaus, jonka perusteella syksyn aikana toteutuvaan loppukilpailuun valikoituu 10 parasta TR-mittaustulosta saanutta työmaata. Kilpailumittaukset työmaalla suorittavat Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat.

Rakennusteollisuus RT ry:n talonrakennustoimiala ja RAKLI ry järjestävät yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa vuoden  2023 valtakunnallisen Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailun.  Yhteistyökumppaneina ovat INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Työsuojeluhallinto ja Työturvallisuuskeskus. Kilpailua järjestetään vuorovuosin talonrakennuksen ja infrarakentamisen kesken. Valtakunnallisen kilpailun lisäksi rakennusalalla järjestetään alueellisia turvallisuuskilpailuja.

Kilpailuun ilmoittautumisesta katso lisää 

Lisätiedot:
Turvallisuusasiantuntija Henri Litmanen
Rakennusteollisuus RT
sähköposti: etunimi.sukunimi@rt.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä