Uudisasuntojen verkkomarkkinointisuosituksen päivitykset julkaistu

Kuluttaja-asiamies (KKV) on päivittänyt suositustaan uudisasuntojen verkkomarkkinoinnista. KKV laati alun perin kesäkuussa 2021 suosituksen siitä, miten uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi esittää tiedot myytävän asunnon taloyhtiölainasta, rakennuksen maapohjan hallinnasta ja valinnaisesta vuokratontista.

Nyt päivitettyyn suositukseen voit tutustua täällä.

Suosituksessa käsitellään tietoja, jotka uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa tulisi antaa asuntotietoasetuksen lisäksi. Suosituksen tarkoituksena on auttaa uudiskohteiden markkinoijia kertomaan ostajille uudisasuntojen olennaisista taloudellisista tiedoista nykyistä selkeämmin sekä parantaa asunnon ostamista harkitsevien kuluttajien tiedonsaantia. Tarkoitus on samalla ehkäistä kuluttajien maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista.

Suositus koskee sellaisten uudisasuntojen verkkomarkkinointia kuluttajille, joihin kohdistuu asuntokohtaista taloyhtiölainaa ja joiden markkinoijana on rakennuttaja, rakennusliike, kiinteistönvälitysliike tai muu elinkeinonharjoittaja.

Uudisasunnolla tarkoitetaan suosituksessa uudessa tai uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjausrakennetussa rakennuksessa sijaitsevaa käyttämätöntä asuntoa.

Asunnon taloudelliset tiedot oltava saatavilla selkeänä kokonaisuutena

Tietojen esittämisessä on suosituksen mukaan olennaista, että kuluttaja saa asuntoa koskevaa ilmoitusta tarkastellessaan asunnon keskeiset taloudelliset tiedot vaivatta yhtenä, selkeänä kokonaisuutena. Asunnon oston taloudellisen kokonaisuuden on oltava helposti hahmotettavissa niin, että esimerkiksi erilaisten kohteiden vertailu on kuluttajalle vaivatonta.

Tiedot tulee esittää käyttämällä vakiintuneita termejä ja selkeää esittämisjärjestystä. Taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvät keskeiset taloudelliset tiedot tulee esittää samassa paikassa ja huomioarvoltaan samalla tavalla muiden taloudellisten tietojen kuten asunnon hintatietojen kanssa. Niitä ei saa ripotella eri kohtiin tai sijoittaa vaikeasti havaittavaan paikkaan, esimerkiksi lisätietojen yhteyteen.

Tiedot on saatava asuntoa koskevaa ilmoitusta tarkastelemalla. Kuluttajan siirryttyä tarkastelemaan ilmoitusta keskeisten taloudellisten tietojen saaminen ei saa edellyttää tältä aktiivisia toimenpiteitä. Tällainen aktiivinen toimenpide on esimerkiksi linkin avaaminen, oletusarvoisesti piilotetun sisällön avaaminen hiiren painalluksella tai osoittimen vieminen tietyn kohteen päälle.

Enää ei siis esimerkiksi riitä, että osa hintatiedoista on verkkosivustolla ja osa erillisessä, liitteenä saatavilla olevassa asuntokohtaisessa hinnastossa.

Muutoksiin etsitään ratkaisuja – Talonrakennusteollisuus mukana yhteistyössä

Markkinointialustojen, kuten etuovi.com ja oikotie.fi, kiinteistönvälitysliikkeiden ja rakennusliikkeiden on kaikkien toteutettava järjestelmiinsä KKV:n suosituksen edellyttämät muutokset.

Talonrakennusteollisuus ry on mukana Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) vetämässä työryhmässä, jossa yhdessä markkinointialustatoimijoiden kanssa pyritään löytämään  ratkaisuja toteuttaa verkkomarkkinointi KKV:n suosituksen edellyttämällä tavalla. Muutosten toteuttamisessa voi ajallisten ja taloudellisten resurssien vuoksi olla viivettä.

Juha Terho  asiamies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä