RT:n uuden strategian kantava ajatus: Rakennamme hyvää yhdessä

RT:n syyskokouksessa 1. joulukuuta vahvistettiin uudistettu strategiamme. Se ohjaa yhteistä toimintaamme vuosina 2023-2028 ja tarjoaa syötettä ratkaisujen rakentamiseen, toiminnan suunnitteluun, jäsenpalveluiden kehittämiseen ja vaikuttamiseen.

Visionamme on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa laadukkaiden elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään. Haluamme jättää positiivisen jäljen. Siksi tuomme yhteen alamme toimijat, edistämme jäsenyritystemme toimintaedellytyksiä ja näytämme
tietä tulevaisuudenkestäviin ratkaisuihin.

Strategiamme kiteytyy valitsemaamme kolmeen teemaan:

  1. Osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus
  2. Kasvun edellytykset ja toimivat markkinat
  3. Vihreän siirtymän mahdollisuudet

Näille teemoille olemme määrittäneet tavoitteet ja toimenpiteet, joita tarkennamme ja viemme käytäntöön vuositason toimintasuunnitelmissamme. Käytännössä ne liittyvät muun muassa osaavan työvoiman riittävyyteen, turvallisten ja terveellisten toimintatapojen luomiseen, toimivaan sääntelyyn ja reiluun kilpailuympäristöön sekä tarvittaviin investointeihin. Kaikissa on otettu huomioon jäsenpalvelunäkökulma ja toimialan kehittämistarpeet.

Toimintaympäristön murroksessa yhteistyön merkitys korostuu

”Lähtökohtana on, että meitä ympäröivä maailma on mullistusten kourissa. Meillä on rakennusteollisuudessa todella suuri mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi vihreään siirtymään. Meidän pitää ottaa täysi hyöty irti myös omaa tekemistämme sujuvoittavista asioista, kuten digitalisaatiosta”, RT:n hallituksen puheenjohtajana kautensa päättävä Mika Soini sanoo.

”Strategiamme välittää kokonaiskuvan, johon olemme tunnistaneet tarvittavia toimenpiteitä. Näitä meidän pitää nyt lähteä toteuttamaan yhdessä myös viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Siten voimme konkreettisesti vaikuttaa siihen, miltä rakennusala ja toimintaympäristömme näyttävät vuonna 2028.”

Strategia 2028 on tehty osallistavasti, ja olemme pyrkineet ottamaan mahdollisimman laajasti huomioon jäsenyritysten tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Olemme tehneet kattavaa analyysiä ja kuulleet jäsenyrityksiämme haastattelujen ja kyselyiden kautta sekä eri tilaisuuksien yhteydessä. Strategia on laadittu RT:n hallituksen ohjauksessa ja sen laatimiseen on osallistunut suuri joukko RT:n asiantuntijoita.

”Olemme työstäneet strategiaa alkuvuodesta lähtien hyvin laajassa piirissä ja monessa vaiheessa. Iso kiitos kaikille luottamushenkilöille ja RT:n henkilöstölle, jotka ovat aikaa säästämättä osallistuneet strategian valmisteluun.”

”Voisi myös sanoa, että olen ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi”, Soini lisää hymyillen.

Arvopohjaisen työn merkitys: voi katsoa itseään hyvillä mielin peilistä

Strategian toteutusta alkaa ensimmäisenä luotsata Timo Vikström, joka aloittaa RT:n hallituksen puheenjohtajana vuoden 2023 alussa. Hän haluaa viedä uutta strategiaa eteenpäin vahvasti arvopohjaisena.

”Olen koko työurani yrittänyt toimia nyt julkaistun strategian arvojen mukaisesti: ammattiylpeästi, yhteistyössä ja kestävästi. Yli 32 vuoden työkokemuksella voin todeta, että arvopohjaisella työskentelyllä ja johtamisella pääsee pitkälle. Se tie ei ole aina suorin, nopein ja helpoin, mutta se on tie, jota seuraamalla voi seuraavanakin aamuna hyvillä mielin katsoa itseään peilistä.”

”On ollut hienoa olla mukana luomassa linjoja strategiaprosessissa, ja haluan kiittää siitä erityisesti nykyistä puheenjohtaja Mika Soinia, joka teki erinomaista työtä niin strategiatyössä kuin koko puheenjohtajakaudellaan”, Vikström kiittelee. 

Katso strategian keskeiset tavoitteet, sisällöt ja aineistot 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä