Rakennusteollisuus esittää eduskuntavaaleihin vaatimusten sijaan lupauksia

Ensi kevään eduskuntavaaleissa on kolme haastetta, jotka eivät voi odottaa: talous, turvallisuus ja vihreä siirtymä. Näistä myös riippuu ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointi ja näiden ratkaisemiseen haluamme osallistua, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Rakennusteollisuus RT on julkistanut eduskuntavaalitavoitteensa, rakennusteollisuuden lupaukset Suomelle. Ne sisältävät ratkaisuehdotuksia kriittisiin kysymyksiin, joihin hallituksen on löydettävä vastaukset seuraavalla vaalikaudella.

Maailmanpoliittiset jännitteet ovat kiristyneet, energiapula on kiihdyttänyt inflaation huippulukemiin ja epävarmuus pysäyttänyt talouskasvun. Samalla vanhatkin haasteet ovat yhä ratkaisematta. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen vaativat kiireellisiä toimia. Julkisen talouden tulot ja menot on saatava tasapainoon, ja Suomeen kaivataan merkittävästi lisää osaavaa työvoimaa.

”Nyt pitää tehdä politiikkaa, joka mahdollistaa kannustavan ja vakaan investointiympäristön. Tarvitsemme investointeja etenkin kasvun ja innovaatioiden liikkeelle sysäämiseksi, mutta myös yhteiskunnan uudistamiseksi kestävämmäksi”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

”Rajusti muuttuneessa toimintaympäristössä päätimme kääntää omat vaalitavoitteemme lupauksiksi. Tällä korostamme sitoutumistamme kriisinkestävän ja elinvoimaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Lupaustemme toteuttamiseksi tarvitsemme konkreettisia tekoja myös päättäjiltä”, Randell toteaa.

RT lupaa Suomelle järkevän hintaista ja tarpeita vastaavaa asumista, parempaa logistista saavutettavuutta ja ympäristövaikutusten vähentämistä.

”Kestävä kaupungistuminen edellyttää riittävää asuntotuotantoa ja energiaviisasta korjausrakentamista. Idän yhteyksien katkettua Suomi on saari, jonka huoltovarmuus ja logistiikka on turvattava luomalla vahvat väyläyhteydet länteen. Lisäksi meidän on leikattava merkittävästi päästöjä ja edistettävä luonnon monimuotoisuutta”, Randell sanoo.

RT:n uusi strategia ohjaa lupausten toteuttamista

Rakennusteollisuus RT:n syyskokouksessa 1. joulukuuta vahvistettiin järjestön strategia vuosiksi 2023–2028. RT:n visiona on kestävästi kasvava ja turvallinen Suomi, jossa laadukkaiden elinympäristöjen ja rakentamisen merkitys hyvinvoinnin luojina ymmärretään. Strategia kiteytyy kolmeen teemaan: osaava ja vastuullinen rakennusteollisuus, kasvun edellytykset ja toimivat markkinat sekä vihreän siirtymän mahdollisuudet.

”Vihreä siirtymä on strategiamme keskiössä, mutta sitä ei voi nostaa yli muiden teemojen. Sen toteutumisen mahdollistavat esimerkiksi uudenlainen osaaminen, kaikkeen tekemiseen ulottuva vastuullisuus, toimiva sääntely ja pitkäjänteinen kehittäminen. Vihreä siirtymä toteutuu parhaiten, kun koko rakentamisen toimintaketju kumppaneineen etsii yhdessä ratkaisuja”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtajana aloittava Timo Vikström.

Timo Vikström on infrarakentamiseen erikoistuneen Kreate-konsernin toimitusjohtaja, ja hänet valittiin RT:n syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Lisätietoja

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, puh. 040 587 2642

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä