Lupaamme rakentaa Suomesta turvallisemman ja saavutettavamman – kunhan rahoitus on kunnossa

INFRA ry:llä on kevään eduskuntavaalien alla kolme kovaa lupausta suomalaisille.

1.
Infraurakoitsijat lupaavat rakentaa vahvat väyläyhteydet Suomesta länteen ja varmistaa huoltovarmuudelle kriittiset reitit.

2.
Lupaamme myös parantaa vientiteollisuuden logistista kilpailukykyä ja ihmisten sujuvaa liikkumista asuinpaikasta riippumatta.

3.
Kolmas lupauksemme on rakentaa väyläratkaisujen avulla vähäpäästöisempää ja turvallisempaa yhteiskuntaa.

Onnistuminen edellyttää hyvää politiikkaa 

Parhaat asiat saavutetaan yhteistyöllä. Myös infraurakoitsijoiden tavoitteet vaativat taakseen muun yhteiskunnan tuen – aiempaa parempaa politiikkaa ja entistä fiksumpia päätöksiä. 

Lupaukset toteuttaaksemme tarvitsemme

  • Suomelle kunnianhimoisen vision liikenneverkon kehittämiseksi muiden Pohjoismaiden tapaan – ja pitkäjänteisen suunnitelman sen toteuttamiseksi. Liikkeelle voi lähteä elinkeinoelämän syksyllä 2022 julkistamasta ehdotuksesta (INFRAn tiedote 7.10.2022). 
  • Isoille väyläinvestoinneille uusia, budjettikehyksen ulkopuolisia rahoitusmalleja. Niissä voisi hyödyntää valtion omaisuuden myyntituloista saatavaa vipuvaikutusta (EK:n tiedote 12.11.2022).
  • Budjettikehyksen sisältä riittävän vuosittaisen rahoituksen kehitysinvestoinneille ja perusväylänpidolle liikenneinfran korjausvajeen supistamiseksi.
  • EU-rahoituksen systemaattisempaa ja suurempaa hyödyntämistä Suomen väylähankkeissa sekä lisää tutkimusta liikenneinvestointien dynaamisista vaikutuksista.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä