Kultainen kypärä myönnettiin Assemblin Oy:lle

Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailu on ratkennut. Voittajaksi selvisi Assemblin Oy – toimitusjohtaja Jukka Jäppinen vastaanotti palkinnon Talotekniikka-Treffien yhteydessä 6.10.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Tänä vuonna kilpailuehdotuksissa korostuivat johdon sitoutuminen ja henkilöstön osallistaminen työturvallisuusasioihin.

Työturvallisuus on nähtävä osana liiketoimintaa

Assemblinin valinnan perusteluna oli määrätietoinen toiminta työturvallisuuden liittämiseksi osaksi yrityskulttuuria ja johtamisjärjestelmiä. Erityisesti tiedonvälityksen ja esihenkilöiden roolia on onnistuneesti kehitetty. Työtapaturmista johtuvien sairauspoissaoloihin ja tapahtumien selvittelyihin kuluvaa aikaa on seurattu ja mikä tärkeintä, sitä saatu vähennettyä.

”Työnjohdon rooli on aivan ratkaiseva työturvallisuuden kehittämisessä ja myös ylläpitämisessä. Juuri se on luonut vankan pohjan Assemblinin työturvallisuuskulttuurille”, kertoo asiantuntija Kimmo Nurmela LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TY ry:stä.

Keskeistä on myös henkilöstön sitouttaminen työturvallisuuteen. Annettuja ohjeita ja määräyksiä on noudatettava, koska ainoastaan niiden avulla työtapaturmat saadaan vähenemään. Tavoitteiden asettaminen ja julkilausumien jakaminen eivät vielä riitä; tarvitaan ihmisten ohjaamista ja motivointia.

”Olemme asettaneet mitattavat tavoitteet jokaiselle henkilöstöryhmälle ja lisänneet johtoryhmän työturvallisuuskierroksia. Tavoitteita seurataan kuukausittain mm. aulanäytöllä ja kuukausikatsauksissa. Työturvallisuus on tuotu arjen tekemiseen”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Jäppinen Assemblin Oy:stä.

Cervi Talotekniikka Oy:lle kunniamaininta

Poikkeuksellisesti tänä vuonna valintaraati halusi antaa erityisen kunniamaininnan myös Cervi Talotekniikka Oy:lle. Cervi on panostanut vahvasti työturvallisuuden kehittämiseen. Yrityksessä on otettu käyttöön Pidä Huolta! -toimintatapa, jonka tarkoituksena on osallistaa henkilöstöä työturvallisuuden kehittämiseen. Tavoitteena on luoda positiivisen puuttumisen kulttuuri, jossa henkilöstön voimin voidaan ylläpitää ja kehittää työkykyä ja työturvallisuutta.

”Minua ilahduttaa erityisesti se, että Cervissä työntekijöitä rohkaistaan pitämään huolta myös työkavereista.  Välittäminen ei ole valittamista!” sanoo riskipäällikkö Sampo Holm Fenniasta.

Valinnan suorittivat yhdessä Työturvallisuuskeskus, vakuutusyhtiö Fennia ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. Valintaraati korostaa perusteluissaan sitä, että yrityksen johdon sitoutuminen ja koko työyhteisön osallistaminen on keskeistä työturvallisuustason nostamisessa ja ylläpitämisessä.

Lisätietoja

Assemblin Oy
toimitusjohtaja Jukka Jäppinen p. 050 390 1436, jukka.jappinen@assemblin.fi
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
asiantuntija Kimmo Nurmela p. 040 300 5525, kimmo.nurmela@lvi-tu.fi
Fennia
riskipäällikkö Sampo Holm p. 040 354 8576, sampo.holm@fennia.fi

Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailu on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja vakuutusyhtiö Fennian joka toinen vuosi järjestämä kilpailu. Sen tarkoituksena on edistää LVI-alan työympäristöjen turvallisuutta ja antaa tunnustusta työturvallisuuden hyvin hoitaneille yrityksille.

lvi-tu.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä