RT:n kasvuseminaarit: Yhteistyöllä elinvoimaa Itä-Suomeen

Kun rakentajat, elinkeinoelämä ja kaupunki toimivat yhdessä, on laatu taatusti priimaa. Näin todettiin myös Kuopiossa ja Joensuussa, missä Rakennusteollisuus RT oli järjestämässä kumppanuusseminaareja. Seminaareissa käsiteltiin rakennusinvestointien merkitystä elinvoiman ja kansantalouden kannalta sekä etsittiin vaikuttavimpia keinoja vahvistaa ja vauhdittaa kaupunkien kasvua.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Kimmo Anttonen, Jarmo Pirhonen, Tuula Väätäinen (Kuopion kaupunginvaltuuston pj ja kansanedustaja) ja Aleksi Randell

Tilaisuuksissa kuultiin puheenvuoroja niin kaupungeilta kuin alueen yrityksiltä, elinkeinoelämältä ja oppilaitoksilta. Puheenvuoroissa korostuivat erilaiset keinot ja toimet, joilla kaupungeissa vauhditetaan kasvua ja luodaan elinvoimaa.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kehui puheenvuorossaan sekä Joensuun että Kuopion rohkeutta investoida ja kasvaa.

”Investoinnit ovat kaupungille elinvoimateko. Rakentamalla luodaan kasvua, hyvinvointia ja elinvoimaa sekä kaupungille että sen asukkaille. Kasvava ja kehittyvä kaupunki takaa myös yrityksille suotuisan ympäristön toimia ja investoida. Investoinneilla saadaan aikaan positiivinen kierre kaupunkiin ja koko alueelle”, Randell selventää.

Myös toimivan yhteistyön merkitys korostui puheenvuoroissa. Rakentajien, elinkeinoelämän ja kaupungin sekä alueen oppilaitosten tiiviin ja hyvän yhteistyön on nähty tuottavan paljon lisäarvoa.

”Sujuva yhteistyö ja toimivat kunnan palvelut ovat suoranaisia vetovoimatekijöitä sekä nykyisten että tulevien yritysten näkökulmasta. Kun kunnalla ja elinkeinoelämällä on selkeästi sama suunta, se heijastuu suoraan myös kunnan kykyyn tehdä elinvoimaa lisääviä toimia”, Randell päättää.

Seminaarit herättivät kiinnostusta alueella ja tilaisuuksiin osallistuivat sekä Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen että Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Lisäksi tilaisuuksissa nähtiin molempien kaupunkien poliittisia päättäjiä sekä viranhaltijoita, alueiden oppilaitosten rehtoreita ja opetushenkilökuntaa sekä alueen elinkeinoelämän edustajia ja yrittäjiä.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä