Rakennusteollisuus RT:n tuleva strategia nuorten ammattilaisten silmin

Rakennusteollisuus RT:n uutta strategiaa vuosille 2023–2028 on valmisteltu vuoden 2022 alusta alkaen. Strategiaan on kerätty jäsenyritysten näkemyksiä monin eri tavoin, ja kesäkuussa kartoitettiin erikseen nuorten mietteitä. Strategiatyön avulla RT pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin jäsenyritystensä nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

RT:n strategiaprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja siihen kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä vuorovaikutus tärkeimpien sidosryhmien, kuten eri toimialojen ja piirien hallitusten kanssa. Viimeisimpänä järjestettiin tilaisuus rakennusteollisuuden nuorille ammattilaisille, jotta myös nuoremman rakentajapolven ääni saatiin kuuluviin.

Ala on täynnä mahdollisuuksia ja merkityksellisyyttä

Tilaisuuteen saapui 11 valikoitua nuorta eri puolilta rakennusteollisuutta. Osallistujista osa oli vielä koulun penkillä ja osa jo joitain vuosia työelämässä olleita. Ajatuksena oli esitellä tämän hetken versiot viidestä teemasta ja antaa nuorille mahdollisuus sekä arvottaa niiden tärkeyttä että keskustella teemoista vapaasti.

Kaikki esitellyt teemat koettiin hyvin tärkeiksi (arvosanat 4,4–4,8, asteikolla 1-5) ja kaikista tärkeimmäksi koettiin teema, jonka työnimenä on laadukas ja turvallinen arvoketju. Kyseisen teeman kaksi päätavoitetta ovat tukea tuottavuuden, laadun ja työturvallisuuden järjestelmällistä kehittämistä yhdessä alan kaikkien toimijoiden kanssa sekä edistää alan digitalisoitumista standardoinnin ja harmonisoinnin avulla.

Eniten keskustelua synnytti osaamiseen ja hyvään työelämään liittyvä teema ja ennen kaikkea alan vetovoimaisuuden parantaminen. Nuoret jakoivat huolen siitä, miten tulevaisuudessa varmistetaan, että tekijöitä riittää joka arvoketjun osalle. Samalla haluttiin nostaa kissa pöydälle sen suhteen, että ala ei valitettavasti ole niin tasa-arvoinen kuin pitäisi – tämä korostuu ennen kaikkea työmaaolosuhteissa. Alan maineen ja vetovoiman paraneminen vaativat korulauseiden lisäksi myös tekoja.

Rakennusalan merkityksellisyyden sekä alan erilaisista mahdollisuuksista viestiminen koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi vaikuttaa eri alojen välillä harkitsevien mielipiteisiin.

Kaikkiaan tilaisuus koettiin onnistuneeksi sekä mielenkiintoiseksi katsaukseksi RT:n nykyisestä ja tulevasta toiminnasta. Iso kiitos vielä kaikille osallistujille!

Teemat ohjaavat tulevien vuosien työtä

RT:n strategian viisi teemaa ohjaavat tulevan strategiakauden tekemistä sekä kehityksen suuntaa. Edellä mainittujen lisäksi teemojen työniminä ovat kasvun mahdollistaminen ja toimivat markkinat, vihreä siirtymä sekä vastuullisuus. Itse strategiaprojekti jatkuu syksyllä teemojen viimeistelyllä sekä tarkastelemalla, miten RT pystyy toteuttamaan ja saavuttamaan valitut tavoitteet sekä miettimällä tulevien vuosien tekemisiä toimintasuunnitelman tasolla. Uusi strategia esitellään 1.12.2022 edustajiston syyskokouksessa.

Lisätietoja RT:n uudesta strategiasta tai sen etenemisestä voi kysyä Antti Aaltoselta.

Lisätietoja

Antti Aaltonen
Johtaja, rakentamisen kehittäminen
040 514 3626
antti.aaltonen@rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä