INFRA ry:ltä kolmen kohdan korjauslista energiaintensiivisten yritysten pelastamiseksi

Energiaintensiivisten yritysten toimintaedellytykset rapautuvat nopeasti. Yritysten tilannetta vaikeuttavat voimakkaasti kallistunut energia, eduskunnan joulukuinen päätös luopua valmisteverojen palautuskäytännöstä sekä tukitoimien ulkopuolelle jääminen. INFRA ry esittää yritysten pelastamiseksi kolmen kohdan korjauslistaa.

Eduskunta päätti joulukuussa 2021 (HE 212/2021), että Suomi luopuu asteittain energiaintensiivisten yritysten valmisteverojen palautuskäytännöstä. Käytännössä alas ajetaan järjestelmä, jolla on kompensoitu Suomen monia muita maita korkeampaa energiaverotusta.

Päätöksen jälkeen teollisuuden käyttämien energialähteiden maailmanmarkkinahinta on noussut merkittävästi. Näistä energialähteistä valtio on pyrkinyt kompensoimaan ainoastaan dieselin poikkeuksellista hinnannousua tukitoimilla muiden energialähteiden jäädessä sivuosaan. Kuljetusyrityksiä päätettiin tukea huhtikuussa määräaikaisella kustannustuella. Polttoaineiden jakeluvelvoitetta alentamalla haluttiin puolestaan vaikuttaa bensiinin ja dieselin pumppuhintoihin. Lisäksi kuljetusyrittäjien tukemiseksi valmistellaan ammattidieselin käyttöönottoa.

Dieseliin kohdistuvat tukitoimet eivät vaikuta energiaintensiivisten yritysten käyttämän kaasun ja kevyen polttoöljyn hintatasoon, joka on noussut jopa dieseliä voimakkaammin. Energian osuus näiden yritysten toimintakustannuksista on merkittävä.

Lupaprosessiin menee jopa vuosi, kun pitäisi mennä viikkoja

Maakaasun saatavuusongelmien ja hinnannousun vuoksi energiaintensiivisessä teollisuudessa kuten asfaltin valmistuksessa ja kiviainestuotannossa on tullut tarve siirtyä muihin energialähteisiin. Siirtymistä vaikeuttaa kuitenkin ympäristönsuojelulain edellyttämän lupaprosessin kesto. Lupaprosessi energialähteen vaihtamiseksi voi viedä jopa vuoden, kun se yrityksen kannalta olisi tärkeää saada hoidettua viikoissa.

”Yritysten toiminnan jatkuvuus on uhattuna: luvitus vie aikaa, eikä energialähdettä voi vaihtaa edes puhtaampaan ilman lupaa”, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö kertoo.

Yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi luvitukseen tarvitaan Syrjön mukaan nopea ohituskaista energialähteen vaihtamiselle. Lisäksi energiaintensiivisten yritysten veronpalausten ehdot tulisi jäädyttää vuoden 2021 tukitasoille seuraaviksi 3–5 vuodeksi.

”Energiaintensiiviset yritykset tarvitsevat myös vastaavaa tukimenettelyä, mitä nähtiin kuljetusalan ja jakeluvelvoitteen osalta. EU-komission maaliskuussa hyväksymä Suomen yrityksille suunnattu 500 M€:n tukiohjelma Ukrainan sodan johdosta on voimassa tämän vuoden loppuun. Energiaintensiivisten yritysten tukemisella joko suorina tukina tai verotuksen kautta on siis kiire”, Syrjö muistuttaa.

Kolmen kohdan korjauslista yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi

  • Ohituskaista luvitukseen energialähteen vaihtamiseksi
  • Veronpalausten ehtojen jäädytys vuoden 2021 tukitasoille 3–5 vuodeksi
  • EU-komission hyväksymän tukimenettely käyttöön energiaintensiivisille yrityksille

Lisätiedot

INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö
Puh. 040 560 1803, etunimi.sukunimi(@)infra.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä