Satu Alatalo vaihtoi tradenomin työt insinöörin tehtäviin

INFRA Pohjoinen myönsi Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneelle Satu Alatalolle kannustuspalkinnon. Satu Alatalo päätyi alkujaan sattumalta infra-alalle. Insinööriksi hän opiskeli vakaasta mielenkiinnosta.

Teksti: Saija Syväoja | Kuva: Satu Alatalo

SATU ALATALO työskentelee tällä hetkellä VRJ Pohjois-Suomi Oy:lla työnjohtajana Kembaana-urakassa Oulussa. Satu on ollut työsuhteessa VRJ:llä jo vuodesta 2011 lähtien valmistuttuaan oikeustradenomiksi.

”Ennen insinööriksi valmistumistani työskentelin VRJ:llä talous- ja kuljetuspuolella. Työtehtäviäni olivat muun muassa ajojärjestely, maa-ainesten myynti, laskutus sekä verottajan kuukausi-ilmoitukset”, Satu kertoo.

”Hakeuduin sattumalta infra-alan firmaan töihin valmistuttuani 2011. Ala oli minulle täysin vieras. Vuosien kuluessa infra-ala tuli tutummaksi ja tutummaksi, ja sain seurata vierestä muun muassa työnjohtajien työtä. Pikkuhiljaa itselläni alkoi herätä mielenkiinto toimia tulevaisuudessa insinöörinä. Vuonna 2018 päätin hakea insinööriopintoihin monimuotototeutukseen ja pääsin sisään.”

Työskentely infra-alalla on Satu Alatalon mielestä mielenkiintoista ja monimuotoista. Satu kokee lisäksi hyvänä puolena, että töitä ei voida viedä ulkomaille tai tuottaa missään muualla kuin siellä, missä työmaa on.

”Yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto antaa myös paljon eri työmahdollisuuksia ja kaikille löytyy varmasti sopiva työpaikka. Jokaisen työ ei sijoitu työmaaolosuhteisiin vaan insinöörin töitä, esimerkiksi suunnittelua, voi tehdä myös toimistossa”, Satu tarkentaa.

”Haluaisin rohkaista naisia hakeutumaan yhdyskuntatekniikan insinöörin opintoihin, jos ala kiinnostaa. Alalla on nykypäivänä jo paljon enemmän naisia kuin ennen mutta edelleen on nähtävissä tietynlaisia ennakko-oletuksia naisia kohtaan. Uskon, että nämä vähenevät sitä mukaan, mitä enemmän naisia alalla on.”

Satu toivoo insinöörikoulutukseen tulevaisuudessa lisää käytännönläheisyyttä esimerkiksi työmaavierailujen kautta.

”Koulut ja yritykset voisivat tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä, jotta opiskelijoita saataisiin integroitua paremmin työelämään jo opiskeluiden aikana”, Satu tähdentää.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä