Kuopion Hallituskatu 14:n entisen lääninhallituksen rakennushankkeelle kunniamaininta hyvästä yhteistyöstä

Kuopion entisen lääninhallituksen päärakennuksen peruskorjaushanke osoitteessa Hallituskatu 12–14 on saanut Itä-Suomen vuoden yhteistyöhanke -kilpailun kunniamaininnan. Perusteluissa korostuu kaikkien osapuolten hyvä tekemisen meininki, työntekijöiden hyvä asenne ja yhteen hiileen puhaltaminen.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Palkinnon myöntää Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke, Itä-Suomi -projekti ja Rakennusteollisuus RT. Peruskorjaushankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Hanke valmistuu lokakuun loppupuolella.

Kunniamaininta myönnetään rakennushankkeelle ja siinä mukana oleville osapuolille. Peruskorjaushankkeen rakennuttajana ja tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt, pääpalvelutuottajana Rakennustyö Salminen Oy, pääsuunnittelijana QVIM Arkkitehdit Oy ja rakennuttajakonsulttina A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Näiden lisäksi mukana on useita muilta urakoitsijoita, suunnittelijoita, konsultteja ja tekijöitä.

”Hankkeessa korostuu poikkeuksellisen hyvä tekemisen meininki ja yhteen hiileen puhaltaminen, joten tällä tunnustuksella haluamme kunnioittaa kaikkien osapuolien panostusta hankkeeseen. Erityisesti haluamme nostaa esiin pääpalveluntuottaja Rakennustyö Salmisen nuorekkaan ja kehityshaluisen porukan, joka on johtanut kaikkien urakoitsijoiden toimintaa hyvin ja suhtautunut hankkeen eteen tulleisiin haasteisiin hyvällä asenteella. Etenkin meneillään olevien isojen maailmanlaajuisten haasteiden keskellä on tärkeää, että hyvää yhteistoimintaa voidaan nostaa tällä tavalla esiin”, Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen perustelee.

Noin 13,8 miljoonan euron peruskorjaushanke on toteutettu ns. hybridiallianssimallilla, mikä toteutusmuotona on perinteisen projektinjohtourakan ja yhteistoiminnallisuuteen nojaavan allianssin yhdistelmä. Tässä toteutusmallissa koko hankeorganisaatio on sitoutunut yhteistyöhön ja auttamaan tilaajaa saavuttamaan hankkeelle parhaan lopputuloksen. Hybridiallianssimallissa hankkeeseen on tuotu mm. kaikki Senaatin allianssimallin yhteistyön tekemisen tavat ja filosofia. Hankkeen onnistumisen keskiössä on ollut ammattitaitoinen hankeryhmä, hyvä yhdessä tekeminen ja viestintä sekä hankkeen reaaliaikainen tilannekuva mm. kustannuksista, aikataulusta ja työturvallisuudesta.

”Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet tekemään omalla panoksellaan kaikkensa hankkeen parhaaksi. Osapuolet toimivat yhteistyössä joustavasti oman roolinsa ylikin. Tekeminen on näkynyt myös työmaan työntekijöiden sitoutumisessa aitoon yhteistyöhön ja työntekijöiden hyvässä asenteessa. Kaikilla työntekijöillä ja yksittäisillä työtehtävillä on merkitys. Kaikki haluavat tehdä ylpeydellä viimeisen päälle hyvää laatua”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Seppo Höyhtyä kertoo.

Rakennusvalvonta- ja museoviranomaiset ovat myös olleet tiiviisti hankkeessa mukana, ja yhteistyö on toiminut mutkattomasti.

Mistä hankkeessa on kyse

Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa ja perusparantaa Hallituskatu 1214:ssa sijaitsevan vanhan Kuopion lääninhallituksen päärakennuksen koko laajuudessaan moderniksi toimitilaksi. Rakennuksesta muodostuu valtion toimijoiden monikäyttäjätalo, jossa tulee toimimaan Itä-Suomen aluehallintovirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Tulevaisuudessa rakennukseen voidaan tarpeen mukaan sijoittaa muitakin valtion virastoja.

Rakennukseen toteutetaan yhteiskäyttöinen monitilaympäristö kokoustiloineen, virtuaaliaulapalveluineen sekä yhteiskäyttöinen työkahvila. Uudistuksen keskiössä on terveelliset, turvalliset ja käyttäjilleen toimivat toimitilat.

Kyseessä on vuosina 18831885 valmistunut arvorakennus, joka on ainoa täysin ulko- ja sisäosiltaan suojeltu rakennus Kuopiossa. Hankesuunnittelu aloitettiin vuonna 2019 ja rakentaminen alkoi kesäkuussa 2021. Rakennustyöt valmistuvat lokakuun loppupuolella, ja toimijat pääsevät muutamaan uusiin tiloihin loppuvuodesta. Käyttäjien toiminta alkaa tiloissa vuoden 2023 alussa.

Lisätietoja:

Senaatti-kiinteistöt, Seppo Höyhtyä, puh. 040 684 0706, seppo.hoyhtya@senaatti.fi

Rakennusteollisuus RT, Kimmo Anttonen, puh. 050 449 3479, kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi

Rakennustyö Salminen Oy, Aatu Airaksinen, 040 630 3658, aatu.airaksinen@rakennustyo.net

Lisätietoa talon historiasta Senaatin verkkosivuilta

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä