Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2021 parhaat yritykset ja työmaat

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudellamaalla järjestetty perinteikäs Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailu täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Kilpailussa palkittiin vuoden 2021 parhaat yritykset ja työmaat Rakennusteollisuuden turvallisuusviikon pääseminaarissa. Kunniamaininnoin palkittiin esimerkillisesti turvallisuuden huomioinut rakennuttaja ja aliurakoitsijat.

Yrityssarjassa isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Suomi Oy ja pienten talonrakennusyritysten sarjan Rakennustoimisto Nousiainen Oy.

Talonrakennusalan työmaasarjassa isojen rakennusyritysten voiton vei YIT Suomi Oy:n työmaa AS Oy Sipoon Kalliokielo. Pienten rakennusyritysten työmaasarjassa kärkeen ylsi NHK Rakennus Oy:n M2-kodit, Naavatie 8 Järvenpäässä.

Infra-alan yrityssarjan voitti Skanska Infra Oy. Infran työmaasarjassa parhaaksi nousi GRK infra Oy:n työmaa Yläkartanontie plv 0-380, Kaskilaaksontie sekä osa-alueet Kartanonkulman ja Kartanonkallion puistoista Espoossa.

Kunniamaininnan saivat myös hyvin turvallisuusasiansa hoitaneet aliurakoitsijat, joiksi valikoitui tällä kertaa talonrakennusalalta RLO Sähkö Oy ja infra-alalta E.M. Pekkinen Oy.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon saa NCC Suomi Oy ja infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon saa Skanska Infra Oy. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Kilpailuvuoden rakennuttajana palkittiin Y-Säätiö Oy 

Turvallisuusasiansa rakennuttajana hyvin hoitanut Y-Säätiö sai kilpailussa kunniamaininnan kilpailutarkastusten kohteina olleiden työmaiden kokemusten perusteella. Y-säätiö rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisryhmien koteja. 

”Rakennuttaja on omalta osaltaan mahdollistanut urakoiden turvallisen toteuttamisen”, sanoo työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Hänen mukaansa Y-säätiön työmailla on ollut poikkeuksellisen korkea TR-mittaritaso ja kilpailun muuttuvassa osiossa tarkastettu pölynhallinta oli erinomaisesti hoidettu. Tapaturmataajuus oli matala, eikä vakavia tapaturmia ole sattunut.

Parhaana suurten yritysten sarjassa palkittu NCC painottaa, että turvallisuutta ei paranneta hetkessä.

”Kyse ei ole vain yhden työmaan hyvästä tuloksesta, olemme kehittäneet työturvallisuutta systemaattisesti kaikilla työmaillamme. Hyvät käytännöt ja työkalut ovat tärkeitä, mutta tärkein tekijä on ihminen; jokainen henkilö, joka työmaillamme työskentelee. Tehokkainta työturvallisuustyötä onkin lisätä tietoisuutta ja tukea työturvallisuuskulttuurin kehittymistä”, painottaa NCC:n työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen.

Myös talonrakennusalan isojen rakennusyritysten työmaasarjan voittaneen YIT:n  työturvallisuuspäällikkö Antti Jokelan mukaan voittoisa tulos saavutetaan pitäjänteisellä turvallisuuden kehittämisellä.

”Arjen johtamiskäytäntöjen ja turvallisuushavainnoinnin kehittämiseen, kulkuteihin ja järjestyksen parantamiseen satsattu työ on alkanut viime aikoina näkyä positiivisesti. Turvallisuutta tehdään yhdessä, kiitos kilpailumenestyksestä kuuluu kaikille turvallisuuden omassa työskentelyssään huomioiville ammattilaisille ja hankkeen suunnitteluun osallistuneille”, hän sanoo.

Lainsäädäntö rakentamisessa esiintyvien pölyjen osalta kiristyi vuoden 2020 alussa ja pölynhallinta oli otettu kilpailussa mukaan omana osionaan.

”Pölynhallinnassa on edelleen haasteita. TR-mittauksessa pölynhallinta on suurimmalla osalla työmaita hyvällä mallilla. Hajonta on kuitenkin suurta ja mukana kilpailussa oli useita työmaita, joilla on vielä asiassa paljon kehitettävää”, kertoo tarkastaja Manu Kivisaari Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aihe on rakennusalalle tärkeä ja pölynhallinnan teemaa jatketaan myös tämän vuoden kilpailussa, Kivisaari kertoo.

Synkkä vuosi 2021

Vaikka kilpailussa menestyttiin hyvällä turvallisuustasolla, jouduttiin rakennusalalla vuonna 2021 järjestämään yhteensä kuudet hautajaiset. Synkkiä uutisia kuultiin heti tämän vuoden alussa, sillä tammikuussa 2022 kolme henkilöä menehtyi infra-alalla.

Työturvallisuustyö vaatii pitkäjänteisyyttä, jotta ammattilaisemme eivät pääse turtumaan työn vaaroihin. Kuten tämä kilpailukin on osoittanut, hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä on mahdollista toteuttaa haastavia kohteita tapaturmattomasti. Turvallisuuskilpailut omalta osaltaan pitävät työturvallisuutta tärkeimmällä ykköspaalupaikalla.

Turvallisuuskilpailun palkitsemisseremonia järjestettiin 17.5.2022 Helsingin Salmisaaressa. Kilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. 

Lisätiedot: 

Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluejohtaja Diana Råman, puh. 040 849 9463, turvallisuusasiantuntija Henri Litmanen, puh. 050 5765 988, etunimi.sukunimi(at)rakennusteollisuus.fi

INFRA ry, elinkeinopoliittinen asiantuntija Kati Kaskiala, puh. 0400 663 550, etunimi.sukunimi(at)infra.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Ville Lappalainen, puh. 040 758 1135 ja työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta, puh. 0295 016 000

Liite: kilpailun tuloslista 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä