Toimialatiedote LVI-tukkumyynti Q1/2022: Maailmantilanne ja heittelevät markkinat eivät vielä näy tilastoissa

Vuosi 2021 oli LVI-tukkumyyntitilastojen valossa poikkeuksellinen. Tämän vuoden ensimmäinen kvartaali on nyt takana, mutta korona, maailmanpoliittinen tilanne ja Ukrainassa käytävä sota tuovat tähänkin vuoteen epävarmuutta.

Rakennusteollisuuden jäsenistölleen toteuttaman kyselyn perusteella Ukrainan sodasta aiheutuu yrityksille suoraan ja epävarmuuden kautta odotettuakin suurempia haittoja.

Kustannusten nousu sekä materiaalipula näkyi myyntitilastoissa jo viime vuonna, mutta nyt tilanteen odotetaan edelleen pahenevan. Rakennushankkeita siirtyy ja niitä myös perutaan. Jossain määrin myös työvoimasta on rakennuksilla ja logistiikassa pulaa.

LVI-tuotteiden kotimaan myyntitilastoissa negatiiviset vaikutukset eivät vielä näy. Q1:n myynti oli peräti 18 % parempi kuin edellisen vuoden vastaava jakso. Tosin vertailuajankohdan luvut olivat melko heikot, ja nousussa näkyy myös merkittävästi inflaation vaikutus. Jo käynnistyneet hankkeet kantavat vielä ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

”Maailmanpoliittisen tilan takia ei ole mielekästä arvailla pidemmälle. Voi olla, että negatiiviset vaikutukset rakentamisessa ovat lyhytaikaisia, tai voi olla, että olemme kohta aivan toisen luokan ongelmien kanssa tekemisissä. Optimistisimmissa arvioissa puhutaan jo Ukrainan jälleenrakentamisen vaikutuksista ja pessimistisimpiä en tässä halua edes referoida”, pohtii Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo.

Energian voimakas hinnannousu ja tulossa olevat säädöstiukennukset korostavat energiatehokkuuden ja yleisemminkin vihreän siirtymän merkitystä. Talotekniikalla on tässä paljon annettavaa niin uudis- kuin korjausrakentamisessa – hyvän sisäympäristön ja energiatehokkuuden yhdistäminen on tärkeä osa tavoitteiden saavuttamista. Pandemia on osoittanut ilmahygienian tärkeyden. Tarpeenmukaisella ohjauksella sekä laadukkailla tuotteilla voidaan pitää ilman, veden, lämmityksen ja valaistuksen energiankulutus kurissa.

LVI-tukkumyynnin muutos vuosineljänneksittäin (%)

 

Lisätiedot

Ilkka Salo, toimitusjohtaja
Talotekninen teollisuus ja kauppa
Puh. 040 847 9907 | ilkka.salo@talteka.fi

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka) on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat. Talteka tilastoi LVI-teknisten tuotteiden tukkumyyntiä.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä