Rakennusteollisuus RT:n strategiaprojekti etenee aikataulun mukaisesti

Rakennusteollisuus RT:n nykyinen strategiakausi on päättymässä, ja uutta strategiaa vuosille 2023–2028 on valmisteltu vuoden 2022 alusta alkaen. Strategiatyön avulla RT pyrkii vastaamaan jäsenyritysten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin muuttuvassa maailmassa.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Strategiatyö voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen: lähtötietojen ja toimintaympäristön kartoittamiseen, tavoitteiden määrittämiseen ja keinoihin päästä niihin sekä strategian jalkauttamiseen toimialoittain. Projektin etenemistä seurataan kuukausittain RT:n hallituksessa. Uusi strategia esitellään 1.12.2022 edustajiston syyskokouksessa.

Toimintaympäristön kartoitus pohjaksi

Työ on aloitettu kartoittamalla jäsenyritysten näkemyksiä nykyisestä ja tulevasta toimintaympäristöstä, jotta RT voi paremmin vastata jäsentensä tarpeisiin. RT:n laajennettu johtoryhmä tekee varsinaisen strategiatyön viidessä työpajassa, ja RT:n hallitus käy kuukausittain läpi projektin etenemisen ja työpajojen tulokset.

Osana tätä prosessia on myös lähetetty jäsenkysely, jossa on pyydetty arvioimaan nykyisen strategian onnistumista sekä pohtimaan tulevan strategiakauden onnistumisen edellytyksiä. Myös Ukrainan sodan vaikutuksia on pyritty ottamaan huomioon parhaan näkemyksen mukaisesti.

Päälinjat on tarkoitus selventää ennen kesälomia, jotta heti syksyllä päästään miettimään, miten RT:n osaaminen ja resurssit resonoivat näihin päälinjoihin sekä pohtimaan tulevien vuosien konkreettisia toimenpiteitä.

Strategiaa jalkautetaan tulevina vuosina

Onnistunut strategia vaatii jalkatyötä jäsenkentässä sekä viestintää eri sidosryhmille. Tähän mennessä strategiaprosessista on käyty kertomassa yli kymmenelle eri Rakennusteollisuus RT:n liittoyhteisön hallinnolliselle osapuolelle eri toimialoilla. Vastaavaa jalkatyötä tullaan jatkamaan sekä tänä vuonna että tulevina vuosina.

Lisätietoja RT:n uudesta strategiasta tai sen etenemisestä voi kysyä Antti Aaltoselta.

Lisätiedot

Antti Aaltonen
Johtaja, rakentamisen kehittäminen
Puh. 040 514 3626
antti.aaltonen(@)rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä