Rakennusteollisuus RT: Esitys rakentamislaiksi on saatava lausuntokierrokselle

Kiire ja vähäinen sidosryhmien kuuleminen uhkaavat jo hyvän hallinnon ja lainvalmistelun periaatteiden toteutumista maankäytön ja rakentamisen lakiuudistuksessa, arvioi Rakennusteollisuus RT.

”Maankäytön ja rakentamisen lainsäädännön kokonaisuudistusta pilkotaan ja viedään eteenpäin nyt liialla kiireellä. Lopputuloksena ei tule takkia, eikä kohta edes tuluskukkaroa – tulee vain epäselvää ja huonosti toimivaa sääntelyä”, pelkää Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Maankäyttö- ja rakentamislaki on päätetty jakaa rakenteellisesti uudistuvaan rakentamislakiin sekä alueidenkäyttölakiin, johon siirtyvät nykyisen MRL:n alueidenkäyttöä koskevat pykälät.

Rakentamislaki ja säännökset alueidenkäytön digitalisaatiosta, jotka on tarkoitus valmistella osana lakia rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ), vietäisiin jo ensi syksyllä eduskuntaan. Muu alueidenkäyttö kuten kaavoituksen valmistelua koskeva lainsäädäntö jäisi perinnöksi seuraavalle hallitukselle.

Randell kummeksuu, että pilkottua ja täysin uuteen uskoon järjesteltyä hanketta ajetaan härkäpäisesti läpi kuuntelematta kunnolla tahoja, jotka elävät uusien pykälien kanssa seuraavat yli 20 vuotta. Rakentamisen ja kaavoituksen sääntely luo reunaehdot sille, miten maassa kehitetään ja rakennetaan kaupunkeja, taloja, tiloja ja liikenneväyliä, ja miten kansalaiset voivat vaikuttaa tähän kaikkeen.

”Edessä olevat eduskuntavaalit eivät voi olla peruste sille , että valmistelu on vajavaista näin laajasti vaikuttavassa lakikokonaisuudessa. Tämän takiahan lakia lähdettiin alun perin valmistelemaan parlamentaarisesti ja yli vaalikauden.”

Lausuntopalautteita jäänyt huomioimatta

Hallituksen edellinen lakiuudistuspaketti tyrmättiin syksyn lausuntokierroksella. Uusi esitys rakentamislaiksi ottaa tuolloin annetun palautteen huomioon vain osittain. RT katsoo, että esimerkiksi oikeusministeriön näkemykset rakentamisen vastuun sääntelytavasta on jätetty huomioimatta.

Johtaja Anu Kärkkäinen pitää ympäristöministeriön pykäläesitystä puutteellisena ja ristiriitaisena.

”Se tuo epävarmuutta oikeustilaan”, hän ennakoi.

Uudistuksen merkitykseen nähden sidosryhmävuorovaikutus jäi laihaksi. Sidosryhmät kritisoivat muun muassa yli 400-sivuisen lakikokonaisuuden pääsiäispyhiin ajoittuvaa pikakuulemista.

”Eilisessä sidosryhmäkuulemisessa oli satoja osallistujia, joista suuri osa vaati painokkaasti uutta lausuntokierrosta muuttuneen tilanteen vuoksi”, Kärkkäinen mainitsee.

 

Lisätiedot

Aleksi Randell
toimitusjohtaja
puh. 09 1299 201
aleksi.randell(@)rakennusteollisuus.fi

Anu Kärkkäinen
johtaja, elinkeinopoliittiset asiat
puh. 050 337 6699
anu.karkkainen(@)rakennusteollisuus.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä