Rakennusalan toimihenkilöille työehtosopimusratkaisu

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos.

Sopimuskausi on kaksivuotinen. Kuukausipalkkoja korotetaan 1.8.2022 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 0,4 % suuruisella yritys- tai toimipaikkakohtaisella erällä. Toisen vuoden osalta palkankorotuksista sovitaan erikseen. Mikäli palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.3.2023 mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Työehtosopimusratkaisuun sisältyy myös tekstimuutoksia mm. sijaisuuskorvausten ja pitkien työmatkojen osalta.

RT:n toimialaliitot tiedottavat jäsenilleen tehdystä ratkaisusta ja sen sisällöstä tarkemmin myöhemmin.

Lisätietoja

Paavo Mattila
Asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
Puh. 050 545 8794
paavo.mattila(@)rakennusteollisuus.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä