Kasvua, kannattavuutta ja edelläkävijyyttä – YIT on Vuoden Jäsenyritys Itä-Suomessa

YIT Suomi Oy:n Itä-Suomen alueyksikkö on Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen Vuoden Jäsenyritys. Alueyksikkö rakentaa monipuolisesti, tekee hyvää taloudellista tulosta ja on edelläkävijä rakennusalan tärkeissä asioissa kuten työturvallisuudessa, ympäristövastuussa ja oppilaitosyhteistyössä. YIT:n itäisen alueen aluejohtaja Jani Knuuttila on mielissään tunnustuksesta. Hänen mukaansa oman alan sisältä tulevana se ilahduttaa erityisesti. YIT oli jälleen rakennusliikkeistä ykkönen EPSI Rating Oy:n maaliskuisessa valtakunnallisessa uudisasunnon ostajien asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Aluejohtaja Jani Knuuttila YIT:n itäisen alueyksikön vuosi 2021 oli oivallinen niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin – joissakin asioissa jopa ennätyksellinen.

YIT:n itäisen alueen aluejohtaja Jani Knuuttila on mielissään tunnustuksesta. Hän toteaa, että oman alan sisältä tulevana se ilahduttaa erityisesti.

– Viime vuotemme oli kieltämättä oivallinen ja jatkumoa edellisten nousujohteiseen kehitykseen. Työkantamme nousi ennätystasolle euroissa. Myös kannattavuus kehittyi suotuisasti ja ylsi kiitettäväksi. Isoja pullonkauloja saati ongelmia ei ilmennyt, mutta raaka-aineiden, rakennuselementtien ja muunkin rakennusmateriaalin saatavuuden viiveet sekä kovat hinnannousut alkoivat mietityttää. Valmistumisajat eivät silti ylittyneet millään työmaallamme.

– Toimimme Itä-Suomessa yhteensä noin 350 työntekijän, toimihenkilön ja johdon vahvuudella. Myös hyvä alihankkija- ja kumppaniyhteistyö on avainasemassa, kertoo Jari Knuuttila.

Hänen mukaansa YIT:n Itä-Suomen alueella eli Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa oli kannattavinta asuntorakentaminen mutta toimitilarakentamistakaan ei voi moittia. YIT rakensi vuonna 2021 yhteensä noin 400 asuntoa Itä-Suomessa, mikä on alueyksikölle keskimääräistä suurempi vuosituotanto.

– Asuntorakentamisemme on monipuolista; omaperustaista, sijoittajille suunnattua sekä valtion Asuntorahaston ARA-tuotantoa. Asuntojen kysyntä jatkui varsin voimakkaana etenkin Kuopiossa, Joensuussa ja Lappeenrannassa.

Tulevaisuus on sumuinen

Kuluvaa vuotta 2022 Jani Knuuttila ei lähde ennakoimaan kovin tarkasti, koska se näyttää entistäkin sumuisemmalta uusien kansainvälisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Hän arvelee, että viime vuoden vahva työkanta antaa kuitenkin alueyksikölle hyvää perustaa ja töiden jatkuvuutta.

– Huolenaiheina ovat koko rakennusalan tavoin raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuus sekä hinnoittelu samoin kuin yleinen maailmanpoliittinen ja -taloudellinen kehitys. Se voi heijastua negatiivisesti Suomenkin rakentamiseen elleivät markkinat ja materiaalivirrat ala tasapainottua. Pyrimme toki varautumaan toiminnallisiin ja taloudellisiin riskeihin. Kova kilpailu ja kannattavuushaasteet eivät ainakaan vähene.

– Valtakunnallinen konserni ja laaja pörssiomistajapohja antavat tulevaisuuteen selkänojaa. Kuluvan vuoden alusta Keski-Suomi liittyi itäiseen alueeseen viidentenä maakuntana. Hyvin meni sielläkin vuonna 2021 Jyväskylän vetovoiman myötä. Itäinen alue saa siitä neljännen kasvun jalan.

Edistyksellisyyttä työturvallisuudessa, ympäristövastuussa ja oppilaitosyhteistyössä

Palkitsemisperusteina mainituista edelläkävijyydestä ja kehitysaktiivisuudesta Jani Knuuttila nostaa esiin työturvallisuuden, yhteistyön ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä ympäristövastuullisuuden.

– Työturvallisuus on kaikilla työmaillamme painopisteenä, mikä tarkoittaa sen jatkuvaa esilläoloa, koulutusta ja valvontaa. Tapaturmataajuudet ovatkin pudonneet runsaasti 2000-luvun alkupuolelta, jolloin tulin rakennustyömaille töihin. Samalla tehokkuus ja tuottavuus ovat kasvaneet eli työturvallisuus ei ole kohentunut niiden kustannuksella.

– Ympäristöasiat on otettava rakennusalallakin yhä paremmin huomioon. Meillä se tarkoittaa työmailla kierrätyksen maksimoimista ja materiaalihukan minimointia. Tavoitteena on tänä vuonna sekajätteetön työmaa. Lisäksi olemme pari vuotta laskeneet uudisrakennuskohteidemme hiilijalanjälkeä ja pyrkineet vähentämään sitä.

– Työvoiman saannin turvaaminen on alamme merkittävä haaste. Tarjoamme rakennusalaa toisella ja korkea-asteella opiskeleville mahdollisimman paljon työharjoittelupaikkoja. Olemme rakentaneet myös vastuullisen YIT-polun oppilaitoksesta meille työhön niin, että opiskelu opinnäytetöineen tehdään loppuun. Tuemme rakennusalalle muista ammateista tulevia kouluttautumisessa. Lisäksi olemme kehittäneet kokeneille ja motivoituneille työntekijöille mahdollisuuden siirtyä työnjohdon tehtäviin ja opastamaan nuorempia työntekijöitä, kertoo Knuuttila.

YIT:n Itä-Suomen alueyksikön työkanta on erinomainen. Varsinkin asuntorakentaminen vetää hyvin. Kuvassa asuntokohde Kuopion Mölymäeltä.

YIT:n mies pian kaksi vuosikymmentä

Kuopion teknillisestä opistosta rakennustekniikan insinööriksi vuosituhannen vaihteessa valmistunut Jani Knuuttila on ollut jo 18 vuotta YIT:n mies. Menossa aluejohtajana on kuudes vuosi. Näin pitkä työura yhden työnantajan palveluksessa esihenkilötehtävissä ei ole rakennusalalla itsestäänselvyys, pikemminkin päinvastoin.

– Aloitin YIT:ssä Kuopiossa Salontalon työmaalla vuonna 2004 työmaamestarina – sattumoisin RT Itä-Suomen nykyisen aluepäällikkö Kimmo Anttosen seuraajana. Siirryin tehtävään puuelementtiteollisuudesta, kun halusin päästä kehittämään itseäni rakentajana. Taustaa rakentajaksi on sukuni puolelta, kun muun muassa ukkini toimi vastaavana mestarina YIT:ssä.

– Vuosien mittaan olen ollut YIT:ssä myös kehitysinsinöörinä, projekti-insinöörinä ja rakennuttajapäällikkönä ennen nykyistä tehtävääni. Aluejohtajan pesti on tarjonnut mielekkäitä, mielenkiintoisia, vastuullisia ja kehittäviä töitä. Toimenkuvan laaja-alaisuus on plussaa. Toki se vaatii myös omistautumista työlle välillä enemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä tai viitenä päivänä viikossa, muistuttaa Knuuttila.

Hänen mukaansa työssä jaksamisessa ja onnistumisessa on erittäin iso rooli niin työntekijöiden kuin päällikkötasonkin sitoutuneella toiminnalla ja oivalla YIT-yhteishengellä.

– Työt tulevat ajatuksissa ja yhteydenpidossa joskus kotiinkin ja vapaa-ajalle, mutta onneksi se pysyy kohtuudessa eikä yllä stressiin asti. Perhe, ystävät ja harrastukset tasapainottavat oloa sekä antavat muuta ajateltavaa. Padel-pallopeli, golf, veneily ja matkustelu tuovat vaihtelua ja mukavaa ajankulua. Kesä onkin jo ajatuksissa, sanoo Jani Knuuttila.

Teksti ja kuvat: Ilpo Lommi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä