RT kehysriihestä: Hallituksen on turvattava huoltovarmuuden takaava yritystoiminta ja investoinnit, jotta Suomen kilpailukyky säilyy kriisin yli

Hallituksen on torjuttava kehysriihessä liikenteeseen kohdistuvat menoleikkaukset sekä turvattava kone- ja infra-alan yritysten toiminta alentamalla kevyen polttoöljyn vero EU-minimiin, Rakennusteollisuus RT vaatii. Alan yrityksillä on keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden turvaajina. Myös kuntien kyky edistää vihreää siirtymää ja investointeja vaatii hallituksen toimia, muistuttaa RT.

”Liikennerahoitukseen aiemmin päätetty 110 miljoonan euron leikkaus ei voisi osua huonompaan hetkeen, ja se on välttämätöntä perua. Turvallinen ja sujuva logistiikka ja liikkuminen on uhattuna ilman leikkauksiakin, sillä voimakkaan kustannusnousun takia aiemmin budjetoidulla rahalla pystytään korjaamaan yhä vähemmän väyläkilometrejä”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Leikkaukset sopivat huonosti kuvaan myös siksi, että kaikki puolueet hyväksyivät vuonna 2021 perusväylänpitoon 100 miljoonan euron tasokorotuksen.

”Kun yksi käsi ottaa ja toinen antaa, lopputulos on kirjaimellisesti yhtä tyhjän kanssa”, Randell toteaa.

Saimaan kanavan hankerahoille riittää hyviä kohteita

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutus heijastuu myös Saimaan kanavan laajennukseen.

”Jos kanavan laajentamista ei nyt aloiteta, hankekokonaisuuteen tälle vuodelle varatut 29,2 miljoonaa euroa tulee kohdistaa muiden Itä-Suomen logististen yhteyksien parantamiseen. Vaihtoehtoisesti rahan voi käyttää kustannusnousujen kompensoimiseen palveluntarjoajille Väyläviraston ja ELY-keskusten tilaamissa infrahankkeissa”, infratoimialaa edustava varatoimitusjohtaja Paavo Syrjö ehdottaa.

Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa voimakkaasti energian ja materiaalien hintoihin ja vie väyliä rakentavia ja korjaavia sekä niiden päivittäisestä hoidosta vastaavia yrityksiä todelliseen ahdinkoon. Tilanne heijastuu eri tavoin myös maan huoltovarmuuteen (lue INFRAn tiedote).

Kuntien synkkenevä investointinäkymä edellyttää toimia

Pandemia loi kunnille poikkeuksellisia palvelu- ja kustannuspaineita. Sota Euroopassa on vielä entisestään kiihdyttänyt inflaatiota, mikä vaikuttaa kuntien investointinäkymään ja -jatkuvuuteen.

”Hallituksen on riihessään valmisteltava kuntien investointikyvykkyyttä ja vihreää siirtymää turvaavat toimet. Elinvoimainen kunta on hyvä investointiympäristö myös kriisin jälkeen. Rakennetun ympäristön investoinneilla ja peruskorjauksilla kunnat vahvistavat kilpailukykyään ja kriisinkestävyyttään ja parantavat energiatehokkuutta. Ne ovat myös keino lisätä taloudellista toimeliaisuutta ja luoda työpaikkoja alueellisesti”, Randell muistuttaa.

Hallituksen tulee kehysriihessään:

  • sitoutua Liikenne 12 -ohjelman toimeenpanoon ja rahoitustasoon; 110 miljoonan euron leikkaus liikennerahoista peruttava
  • alentaa yrityskäyttöön tarkoitetun kevyen polttoöljyn vero määräajaksi EU-minimiin
  • mikäli Saimaan kanavan laajennusta ei aloiteta, kohdentaa sen rahoitus Itä-Suomen yhteyksien parantamiseen tai kustannusnousun kompensointiin palveluntarjoajille valtion väylähankkeissa
  • valmistella kuntien investointikyvykkyyttä ja vihreää siirtymää turvaavat toimet.

Lisätietoja:

  • Aleksi Randell, 040 500 822 / aleksi.randell@rakennusteollisuus.fi
  • Paavo Syrjö, 040 560 1803 / paavo.syrjo@infra.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä