Korjausrakentaminen pitää pintansa – talotekniikka-alan odotukset maltilliset epävakaassa maailmantilanteessa

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn aikana maailma muuttui kertaheitolla Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tilanne ei vielä ehtinyt heijastumaan vastauksiin. Uudisrakentamisen arvioidaan kuitenkin hiipuvan hieman, korjausrakentaminen pysyy pinnalla. Suuria kysymysmerkkejä ovat rakennusmateriaalien saatavuus sekä kustannusten nousun ennakointi tarjouksissa.

Uudisrakentaminen hiipuu hieman

Korjausrakentaminen on kasvattanut eroa uudistuotantoon. Vastaajien liikevaihdosta keskimäärin 43 % tulee korjausrakentamisesta, 36 % uudisrakentamisesta ja 21 % huoltotoiminnasta.

Uudisrakentamisen arvioidaankin hiljenevän hieman seuraavan puolivuotiskauden aikana. Julkinen rakentaminen pysyy ennallaan, eniten kasvuodotuksia on teollisuusrakentamisessa. Asuntotuotannossa tilanne näyttää vakaimmalta, mutta kasvua povaa vain 10 %. Suurin pudotus on toimisto- ja liikerakentamisessa.

Korjausrakentamisen kasvupotentiaali asunnoissa

Korjausrakentaminen on vakaalla pohjalla: suuri osa vastaajista uskoo tilanteen pysyvän ennallaan. Eniten kasvupotentiaalia nähdään asuntokorjauksissa, sillä 39 % vastaajista arvioi niiden lisääntyvän.

Huoltotoiminnan kehitysnäkymä on ilahduttava. Töitä on näköpiirissä entiseen malliin ja vajaa kolmasosa odottaa niitä tulevan tarjolle nykyistä enemmän.

Tilauskantaa viideksi kuukaudeksi

Tilauskanta on syksystä 2021 tähän kevääseen laskenut neljänneksellä vastaajista, puolella pysynyt ennallaan ja neljäsosalla kasvanut. Täystyöllistävä tilauskanta on keskimäärin 5 kuukautta.

Arviot syksyä kohden ovat aavistuksen valoisampia, kun vähenemiseen uskoo reilu viidennes ja kasvuun puolestaan noin 29 % vastaajista.

”Sähkösuunnittelussa ollaan yleisesti ottaen optimistisempia, kun tilauskannan vähenemistä ei ole näköpiirissä vastaajista kenelläkään”, sanoo Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö.

Tarjouspyyntöjen määrä on kasvussa. Etenkin yli 5 M€ liikevaihtoa tekevät yritykset ovat saaneet merkittävästi enemmän tarjouspyyntöjä kuin kolme kuukautta sitten.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Käytännössä talotekniikka-alalla on täystyöllisyys.Vastaajat arvioivat henkilöstön määrän hieman kasvavan syksyä 2022 kohden, tosin palkkaamisen esteeksi saattaa tulla edelleen paheneva osaavan työvoiman pula. Työntekijöiden saatavuuden osalta tilanne on heikko jopa 63 %:lla vastaajista ja hyvä vain alle 2 %:lla. Paremmalta ei näytä ammattitaitoisten toimihenkilöidenkään saatavuus, sillä reilusti yli puolet pitää tilannetta heikkona.

Materiaalikustannusten nousu heikentää entisestään kannattavuutta

Liki kolmannes ennakoi kannattavuutensa heikkenevän vuoteen 2021 verrattuna ja 56 %:lla pysyvän entisellä tasolla. Kannattavuutensa paranemiseen uskoo 18 % vastaajista.

Vaikka koronan vaikutukset liikevaihtoon ovat jääneet odotettua pienemmiksi, on se kuitenkin vaikuttanut kulupuoleen ja sitä kautta kannattavuuteen. Henkilöstön poissaolot, sijaisjärjestelyt ja yleisesti koronan vaatimat järjestelyt ovat lisänneet kuluja.

Yhäti pahenevalla työvoimapulalla on palkkoja nostava vaikutus; hyvistä tekijöistä halutaan pitää kiinni ja toisaalta työvoimaa saatetaan joutua tuomaan kauempaakin kasvukeskuksiin.

”Korona jo vaikeutti materiaalituotantoa, eikä epävakaa maailmantilanne tuo varmasti helpotusta. Rakennusmateriaalien toimitusvaikeudet haastavat hankealoitukset ja hurja hintojen nousu nakertavat urakoitsijoidemme kannattavuutta. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ennakointi tarjousvaiheessa onkin äärimmäisen haasteellista,” toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

Maltilliset odotukset, Ukrainan tilanne seurannassa

Vastaajista yli 2/3 kertoo liikevaihtonsa joko pysyvän ennallaan tai kasvavan viime vuoteen verrattuna. Viimevuotista pienempää liikevaihtoa arvioi kolmannes.

”Talotekniikka-alan suhdannekyselyn tulokset ovat maltilliset. Vaikka kysely tehtiin osittain aikana, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, sota ei näytä vielä tuoneen suurta epävarmuutta vastaajien arvioihin suomalaisen rakentamisen aktiivisuudesta. Avoimissa kommenteissa huoli näkyy ja uhkakuvat ovat selkeästi kasvussa”, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Katso tuloskooste
Tutustu tuloksiin tarkemmin: Talotekniikka-alan suhdannekatsaus kevät 2022 – Graafit

Poimintoja avoimista kommenteista

  • ”Vähän kyllä arveluttaa mitä vielä on edessä koska tarvikepula ja kustannusten nousu. Asiakkaiden maksukyky selkeästi huonontunut.”
  • ”Teollisuuden rakentaminen kasvussa.”
  • ” Ala automatisoituu ja monipuolistuu kovalla tahdilla, asiakaspalvelutaito on oltava kunnossa.”
  • ”Vuosi 2022 näyttää samalta kuin edelliset vuodet. Vuosi 2023 on suuri kysymysmerkki pitkään aikaan.”
  • ”Venäjän tilanne tuo paljon epävarmuutta. Seurauksena taantuma.”
  • ”Ns. pienyrittäjien, mitä itsekin olemme, tilanne alkaa näyttää todella huolestuttavalta. Rakennusliikkeet ottavat kokonaisurakoita ja kilpailuttavat ne sitten todella ”verisesti”.
  • ”Omaa erikoistoimialaamme leimaa epäterve kilpailutilanne, joka ei tue yritystoiminnan kehittymistä pitkäjänteisesti – osaa kilpailutetuista kohteista ei ole mitenkään mahdollista toteuttaa lainmukaisin kustannuksin.”

Taustatietoa

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin, LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n jäsenkunnille 23.2.-8.3.2022. Kyselyyn saatiin vastaukset 185 yritykseltä.

Yhteyshenkilöt

Talotekniikkaliitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Kai Puustinen, p. 040 776 7068, kai.puustinen@stul.fi

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Mika Hokkanen p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi

NSS Sähkösuunnittelijat ry
Toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 2232 428, markku.sako@nssoy.fi

Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Lisätietoja talotekniikkaliitto.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä