Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala -johtoryhmä on huolissaan rakennusalan vetovoimasta ja pahenevasta osaajapulasta

Rakennusalaa vaivaa osaajapula*, jonka korjaamiseksi tarvitaan monia keinoja. Eläköityminen pahentaa tilannetta lähivuosina ja nuoria on saatava houkuteltua alaa uudistamaan.

Nuoret on saatava mukaan ammattilaisten pariksi, siksi rakennusalan on panostettava TET-harjoitteluun, kesätyömahdollisuuksiin ja ammatillisen koulutuksen työharjoitteluun nykyistä enemmän.

Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala -johtoryhmä näkee työhyvinvoinnin, työelämän joustot ja alan yhteishengen tärkeiksi vetovoimatekijöiksi. Koronan torjunnassa käytössä oleva töiden aloittamisen porrastaminen nähtiin myös vetovoimaisuuteen vaikuttavana joustona. Alalla yleistyvä paikallinen sopiminen antaa mahdollisuuden vetovoiman vaatimien työaikajoustojen tekemiseen. Työaikajoustoissa on huomioitava kohteiden erityisvaatimukset.

Joensuun seutu tarvitsisi kipeimmin arkkitehtejä ja talotekniikkainsinöörejä. Alan imagon merkitys on iso vetovoimatekijä ja siihen voidaan vaikuttaa muun muassa avoimella työpaikkailmoittelulla. Rakennustyömailla korostuvat johtamiskulttuuri ja taukotilojen viihtyisyys. Rakennusalan ammattiylpeys on saatava paremmin esille ja se on entisestäänkin saatava vahvistumaan. 

*Lue lisää rakennusteollisuuden osaamistarveselvityksestä.

Allekirjoittajat:

 • Kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, Joensuun kaupunki
 • Rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, Joensuun kaupunki
 • Kiinteistöpäällikkö Jani Lehikoinen, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
 • Hankintapäällikkö Mika Purmonen, Pohjois-Karjalan hankintatoimi
 • Toimitusjohtaja Esa Mustonen, Protiimi Oy
 • Toimitusjohtaja Ville Kantelinen, Insinööritoimisto Kantelinen Oy
 • Toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen, Joensuun Elli
 • Aluepäällikkö Pasi Haataja, Senaatti-kiinteistöt
 • Tekninen johtaja Juha Tornberg, Siun sote
 • Hallituksen puheenjohtaja Eero Mustonen, Rakennusliike Soimu Oy
 • Hallituksen puheenjohtaja Timo Heikkinen, HS-Kiinteistösaneeraus Oy
 • Aluejohtaja Jani Knuuttila, YIT Suomi Oy
 • Aluejohtaja Matti Pätynen, Lujatalo Oy
 • Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Rakennusteollisuus RT / Talonrakennusteollisuus Itä-Suomi 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä