Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomi -johtoryhmä: kaupunkisuunnittelujohtajan virka on täytettävä ja Kuopion kaavoituksen resursseja lisättävä

Alueiden välinen kilpailu ja lisääntyvä kaupungistuminen tulee kiihdyttämään myös Kuopion rakentamista tulevaisuudessa.

Suomi on globaalisti haluttu investointikohde ja Kuopio on itäisen Suomen houkuttelevin investointikaupunki. Kasvavan kaupungin pohja luodaan kaavoituksessa, joka on viimeiset vuodet ollut ylityöllistetty. Elinkeinoelämä on kantanut huolta kaavoituksesta ja Kuopion kaupunki on käynnistänyt kaavoitustyöpajayhteistyön yhdessä Kuopion alueen kauppakamarin ja yritysten kanssa.

Kuopion kaupunkisuunnittelujohtajan virka on edelleen täyttämättä. Lisääntyvä yhteistyö on tärkeä alusta Kuopion tulevaisuuden kasvuun, mutta Kuopion kaavoitus tarvitsee myös johtajuutta ja lisäresursseja vastatakseen tulevaisuuden kasvu- ja investointitavoitteisiin. Toivomme myös Kuopion kumppanuuskaavoitusmallin etenemistä, jotta konsulttien resursseja voitaisiin tehokkaammin käyttää kaavoitustyön tekemiseen ohjausvallan kuitenkin säilyessä kaupungilla.

Kaavatöiden priorisointi on merkki kaavoituksen resurssipulasta. Kuopio tarvitsee investointien mukanaan tuomia euroja ja verotuloja ja hyvinvoinnin kasvavat kustannukset pystytään rahoittamaan vain elinkeinoelämän toimeliaisuutta tukemalla. Kuopion kehitys on ollut hyvää ja sen kiihtyminen kohti 200 000 asukkaan tavoitetta on turvattava kaavoitusmonopolia nopeuttamalla. Jatkossa kaavoitustoiveisiin on vastattava entistä useammin kyllä nykyisen priorisoinnin sijasta ja siksi vetoamme Kuopion kaupunkisuunnittelujohtajan viran täyttämisen ja kaavoituksen resurssien lisäämisen puolesta.

Allekirjoittajat:

 • Toimitusjohtaja Kari Keränen, Niiralan Kulma Oy
 • Aluejohtaja Esa Suomalainen, A-Insinöörit
 • Toimitusjohtaja Jonas Sillman, Sillman Arkkitehtitoimisto
 • Hankekehitysjohtaja, Marko Onttinen, NCC Suomi Oy
 • Yksikönpäällikkö, Markus Sääskilahti, Sweco rakennetekniikka
 • Toimitusjohtaja Pasi Pitkänen, Kumoni Oy
 • Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, Kuopion ev. lut. seurakunnat
 • Toimitusjohtaja Tommi Miettinen, Granlund Kuopio Oy
 • Aluepäällikkö Pasi Haataja, Senaatti-kiinteistöt
 • Kiinteistöjohtaja Petri Pyy, KYS
 • Johtaja Rainer Qvick, QVIM Arkkitehdit
 • Aluejohtaja Jani Knuuttila, YIT Suomi Oy
 • Toimialajohtaja Heikki Jalkanen, Lujatalo Oy
 • Hankejohtaja Risto Pennanen, Pohjola Rakennus Oy
 • Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Rakennusteollisuus RT / Talonrakennusteollisuus Itä-Suomi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä