Tiedon määrä ja rajapinnat luupin alla RT-tuotetietokannan kehitystyössä

Kansallista rakennustuotteiden RT-tuotetietokantaa kehitettiin viime vuoden aikana aktiivisesti yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kehitystyön tuloksena tietokantaan tallennettavan tuotekohtaisen tiedon määrä on kasvanut sadasta 250:een. Myös rajapintakehitykseen on panostettu.


Viimeisimpänä kehitysponnistuksena RT-tuotetietokantaan kerättävää tietoa on uudelleentarkasteltu rakennushankkeen eri osapuolten sekä kaupan alan tarpeiden näkökulmasta. Läpikäynnin pohjalta tietokantaan tallennettavissa olevan tuotekohtaisen tiedon määrä on kasvatettu 250 tietoon. Yksittäin tarkasteltuna tuotteiden olennaiset tiedot vaihtelevat toki tuoteryhmäkohtaisesti. Näin ollen jo erittäin kattavien tietojen tallentaminen tarkoittaa yleensä reilua sataa tietoa.
 

Tekninen valmius toimittaa eri osapuolten tarvitsemaa tietosisältöä koneluettavassa muodossa on tärkeää, jotta tietokanta palvelee koko toimialan tarpeita täysimääräisesti. Tämän valmiuden parantamiseen ovat osallistuneet laajasti kaupan eri ketjut sekä isot urakoitsijat. Seuraava askel on nykyistä kattavamman tietosisällön systemaattinen kerryttäminen. 

Tieto helpommin saataville rajapintojen kautta 

Kehitystyössä on panostettu myös rajapintojen parantamiseen. Sen myötä RT-tuotetietokannan koko tietosisältö on nyt noudettavissa järjestelmästä toiseen rajapinnan kautta. Tieto on siis helposti hyödynnettävissä monissa eri palveluissa ja sovelluksissa. Rajapinnan lisäksi tarjolla on kevyempi itsepalveluasiakkuus tietojen noutamiseksi Excel-formaatissa. 

Rakennustuotteiden toimittajilla on entistä vahvemmat perusteet viedä omat tuotteensa tietokantaan. Jo nyt isot urakoitsijat hyödyntävät tietokannan sisältöä hankinnoissa ja rakennusten tuotetiedon hallinnassa. Näin ollen omien tuotteiden löytyminen kannasta tuo selkeää kilpailuetua. Kun tietokantaan vie kattavat tuotetiedot omista tuotteistaan, ne ovat myös kaupan alan toimijoiden sekä suunnittelijoiden haettavissa. 

”Kehitystyössä on panostettu viime aikoina kovasti tuotemäärän kasvattamiseen, tietosisällön kattavuuden varmistamiseen ja tuotetiedon helppoon saatavuuteen rajapinnoista”, summaa Rakennustiedon liiketoimintajohtaja Kai Renholm. 

Tuotetoimittajille ja tuotetietoa omassa palvelussaan tarvitseville tahoille kansallinen tuotetietokanta on tehokas tapa tiedon välittämiseen kaikkien osapuolten kesken. Rakennusalan toimijat ovat laajasti sitoutuneet yhteisen tietokannan edistämiseen.

Lisätietoja

RT-tuotetiedon kotisivut

Juha Luhanka
toimitusjohtaja
Rakennustuoteteollisuus RTT
juha.luhanka@rakennusteollisuus.fi / 050 414 0084

Kai Renholm
liiketoimintajohtaja
Rakennustieto
kai.renholm@rakennustieto.fi / 040 771 8511

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä