Ruotsin asuntoministeriä kiinnosti suomalainen rakentaminen, harmaan talouden torjunta ja digitalisaatio

Ruotsin asuntoministeri Johan Danielsson ja RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell tapasivat Ruotsin Helsingin-suurlähetystössä.

Ruotsin tuoreen hallituksen asunto- ja apulaistyömarkkinaministeri Johan Danielsson vieraili delegaatioineen äskettäin Suomessa ja halusi tutustua myös suomalaiseen rakentamiseen. Sitä hänelle esitteli Rakennusteollisuus RT:stä toimitusjohtaja Aleksi Randell sekä harmaan talouden torjunnasta vastaava lakimies Ville Wartiovaara ja pääekonomisti Jouni Vihmo

Rakennetun ympäristön digitalisaatiosta oli ministerille kertomassa Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars Ahlbäck. Vierailun järjesti Ruotsin Suomen-suurlähettiläs Nicola Clase

Ministeri Danielssonia kiinnosti erityisesti se, millä keinoin Suomen rakentamisen vakaa taso ja etenkin asuntotuotannon hyvä kasvu on saatu aikaisiksi. 

Asuntorakentaminen on Suomessa lähihistorian mittapuussa ennätystasolla, asuntoaloituksia oli viime vuonna 44 000, ja tällekin vuodelle ennustetaan korkeaa lukua. Ruotsissa asuntorakentaminen on kulkenut toiseen suuntaan: määrät ovat vähentyneet usean vuoden ajan eikä rakentaminen ole pysynyt väestökehityksen tahdissa. 

Maiden välillä on myös paljon eroja. Ruotsista puuttuvat esimerkiksi vapaat yksityiset vuokramarkkinat. Vaikka vuokra-asuntojen hinnat voivat olla sääntelyn vuoksi edullisia, asuntojen saatavuus on suuri ongelma. Kasvukeskuksissa asuntojonot voivat olla usean vuoden pituisia. 

Vierailun ryhmäkuvassa (vasemmalta) Vastuu Groupin toimitusjohtaja Lars Ahlbäck, RT:n vastaava lakimies Ville Wartiovaara, Ruotsin asuntoministeri Johan Danielsson, Ruotsin Suomen-suurlähettiläs Nicola Clase sekä RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell ja pääekonomisti Jouni Vihmo.

Oppia itänaapurista 

Ministeri oli myös kiinnostunut käytännön tason toimista, joilla Suomessa puututaan harmaaseen talouteen. Kilpailua vääristävä ja rehellisesti toimivien yritysten toimintaa nakertava harmaa talous on Ruotsissa haaste kuten meilläkin. 

RT on osallistunut aktiivisesti torjuntatoimien kehittämiseen Suomessa yhteistyökumppaneittensa ja viranomaisten kanssa. Jäsenyritykset ovat sitoutuneet vahvasti alan harmaan talouden torjuntaan. Esimerkiksi veronumero ja ilmoitusmenettely verohallinnolle perustuvat Rakennusteollisuuden ja Rakennusliiton yhteiseen aloitteeseen. 

Digitalisaatiosta ja sen hyödyntämisestä harmaan talouden torjunnassa käytiin myös keskusteluja.  

Ala on luonut yhteistyössä useita Vastuu Group Oy:n toteuttamia ja ylläpitämiä käytännön palveluita harmaan talouden torjuntaan. Niillä on muun muassa helpotettu raportointia verohallinnolle sekä tilaajavastuulain selvitysten tekemistä sähköisesti.

Asunto- ja apulaistyömarkkinaministeri Johan Danielsson kuunteli kiinnostuneena, miten naapurimaa on rakentamisasiansa järjestänyt, kysellen myös yksityiskohdista, joten monta hyvää asuntomarkkinoiden käytäntöä matkasi ministerisalkun mukana Ruotsiin.

Keskustelu käytiin Ruotsin Helsingin-suurlähetystön arvokkaassa, alun perin vuonna 1843 valmistuneessa rakennuksessa. Keskustelun agendalla oli myös kestävän kehityksen aiheita ja pohjoismaisen yhteistyön syventäminen. Niistä on hyvä seuraavalla kerralla jatkaa.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä