Betonirakentamisen päästöjen puolittamiseen tähtäävä hanke käynnistyy

Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle LOIKKA-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. LOIKKA-hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.

LOIKKA-hankkeeseen sisältyy Aalto-yliopiston toteuttaman, noin 700 000 euron ydinhankkeen lisäksi useita merkittäviä yritysten tai yritysryhmien toteuttamia hankkeita sekä kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä Norjan teknillisen yliopiston NTNU:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset tiedottavat omista osahankkeistaan itsenäisesti.

Business Finlandin näkemyksen mukaan LOIKKA-yhteishankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla. Hanke tukee Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja luo Suomelle edellytyksiä päästä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäasemaan.

Business Finlandin mukaan LOIKKA-yhteishanke mahdollistaa yritysten vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn kasvattamisen. Sen arvion mukaan hankekonsortioon sisältyy hyvä arvoketju sementin- ja seosaineiden sekä laitteiden valmistajista betonin, betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke edistää pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä.

Projektin rahoitus on myönnetty ”Vähähiilinen rakennettu ympäristö” -ohjelmasta, jonka varat tulevat eurooppalaisesta RRF-elpymisvälineestä.

Hanke käynnistyy maaliskuun alussa ja kestää noin kaksi vuotta.

Lisätietoja:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä