Alihankkijayrityksetkin rakennusalan työturvallisuuskilpailuun Itä-Suomessa

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piiri, Rakennusliitto ja Itä-Suomen aluehallintovirasto käynnistävät jälleen helmikuun alusta lokakuun loppuun 2022 kestävän rakennusalan työturvallisuuskilpailun. Uutta on, että mukana ovat Talonrakennusteollisuus ry:n 80 eteläsavolaisen, pohjoiskarjalaisen ja pohjoissavolaisen jäsenyrityksen lisäksi sadat alihankkijat. Niiden työturvallisuuden tasoa arvioidaan nyt erikseen ja paras palkitaan. Säännöiltään kilpailu pysyy muutoin kutakuinkin ennallaan.

Kilpailijat on jaettu kokonsa puolesta kahteen sarjaan; konserniyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi palkitaan työturvallisuustasoaan eniten nostanut yritys. Uudis- ja korjausrakentamistyömaat arvioidaan myös erikseen. Uudisrakennustyömaista palkitaan perustus/runkotyömaat ja sisävalmistustyömaat.

Tavoitteena oltava nolla tapaturmaa

Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen totesi työturvallisuuskilpailun avauswebinaarissa, että parannettavaa löytyy yhä, vaikka kilpailun kärkiyritykset ovat nostaneet työturvallisuuttaan Suomen kriteereiltään tiukimmassa ja laajimmassa kilpailussa erittäin korkealle valiotasolle.

– Eroja löytyy kuitenkin edelleen liikaa yritysten ja työmaiden kesken eikä työtapaturmista ole päästy eroon. Viime vuonna tasoerot jopa kasvoivat. Kokonaisuutena rakennusala on vieläkin toimialoista vaarallisimpia ja riskialttiimpia. Se ei ole hyvä alan maineelle ja houkuttavuudelle työmarkkinoilla. Kilpailu on vuosien mittaan vaikuttanut positiivisesti Itä-Suomen rakennustyömaiden turvallisuuteen, joten sitä on syytä jatkaa. Toivottavasti kilpailuidea leviäisi muuallekin Suomeen.

– Tavoitteena pitää olla nolla tapaturmaa. Lisäksi on löytynyt uusia turvallisuustyön kohteita kuten syöpävaaralliselta kivi- ja puupölyltä suojautuminen, sanoi Anttonen. Hän kehui Itä-Suomen aluehallintoviraston vahvaa työpanosta kilpailussa. Se ylittää normaalit työsuojelu- ja -turvallisuustarkastukset muun muassa tärkeän turvallisuusjohtamisen osalta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja Arto Liukkonen nosti esille viime vuosien työturvallisuuskilpailujen yleisimpiä epäkohtia ja puutteita rakennustyömailla.

– Niitä on muun muassa työturvallisuusjohtamisessa ja -suunnitelmissa, putoamissuojauksissa, materiaalien siirtosuunnitelmissa, nostureissa, A-tikkaissa, porraskaiteissa, sirkkelien ja sahojen suojalaitteissa, pölyn kohdepoistossa, taukotilojen siisteydessä sekä henkilökohtaisissa suojavarusteissa ja niiden käytössä. Uutena asiana huomiota kiinnitetään pölyn poistoon työvaatteista imuroinnilla, jottei sitä kulkeudu taukotiloihin.

– Viime vuonna kävimme läpi yllätystarkastuksilla ja TR-mittauksilla 79 rakennustyömaata Itä-Suomessa. Tavoitteena on yltää nyt ainakin 75 tarkastukseen yhdeksän kuukauden aikana.

Taukotiloissa on kohentamista

Rakennusliiton pohjoisen palvelualueen päällikkö Marko Niskanen kiinnitti niin ikään huomiota rakennustyömaiden taukotiloihin, joissa on kohentamisen tarvetta monilla työmailla.

– Koronaviruksen torjunta korostaa taukotilojen siisteyttä ja asiallista varustamista. Toki asiassa on edetty viime vuosina parempaan suuntaan. Erittäin tärkeää on, että työturvallisuuden koulutettu vastuuhenkilö eli työsuojeluvaltuutettu varahenkilöineen – tai muu yhteyshenkilö – löytyy yli kymmenen työntekijän työmailla. Työnjohdon on huolehdittava, että työturvallisuusasiat otetaan viikkopalavereissa esille työntekijöiden kanssa. Työturvallisuuden tinkimättömään noudattamiseen on sitoutettava kaikki työmailla työskentelevät ja sitä on myös valvottava.

Turvallisuuskannustetta aliurakoitsijoille

Kimmo Anttonen, Arto Liukkonen ja Marko Niskanen pitävät hyvänä, että aliurakoitsijatkin otetaan kilpailuun mukaan.

– Näin saadaan kannustavia esimerkkejä aliurakoitsijakenttään. Siellä on vielä aika paljon parannettavaa työturvallisuudessa ja melkoisia tasoeroja. Toivomme, että tämä kädenojennus ymmärretään niin, että työturvallisuuskilpailuun päästään eikä siihen jouduta, totesi kolmikko.


Vuoden 2021 Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun palkitut

Konsernisarja:

1. NCC Suomi Oy ja 2. Rakennusliike Lapti Oy

Paras perustus-/runkotyömaa:

1. Lujatalo Oy, Siilinjärven terveyskeskus, Rakennusliike Lapti Oy, KYS Uusi sydän ja YIT Suomi Oy, As Oy Joensuun Pankkiiri

Paras sisävalmistustyömaa:

YIT Suomi Oy, As Oy Joensuun Pyykkipoika

Paras korjausrakentamistyömaa:

NCC Suomi Oy, Puijonkatu 22 A-osa

Pk-yritysten sarja:

1. Jalon Rakentajat Oy, 2. Rakennustoimisto K. Tervo Oy, 3. Rakennus Hassinen Oy

Paras perustus/runkotyömaa:

Rakennustyö Salminen Oy, AWW Paja 22

Paras sisävalmistustyömaa:

Rakennustoimisto Tervo Oy, Juuan koulukeskus
Paras korjausrakentamistyömaa: Rakennusliike Konttinen Oy, Savotalon sisäilmakorjaukset

Eniten työturvallisuustasoaan nostanut yritys:

Jalon Rakentajat Oy


Lisätietoja

Kimmo Anttonen
Aluepäällikkö
Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomi
050 449 3479 / kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi 


Teksti ja kuvat: Ilpo Lommi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä