Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala

Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi on yhdessä usean pohjoiskarjalaisen rakennusalan toimijan ja tilaajatahon kanssa käynnistänyt Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke -projektin.

Hankkeessa mukana olevan joensuulaisen Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen pitää hyvänä hankkeen tavoitetta tiivistää yhteistyötä rakennushankkeisiin osallistuvien kesken. Hän uskoo projektin myötä syntyvän varteenotettavia kehitysideoita sekä johtavan niiden käyttöönottoon ja tätä kautta parantavan myös rakentamisen laatutasoa. 

”Yhdessä toimien syntyy paras lopputuote” 

Esa Mustonen on kiireinen mies. Kalenteri täyttyy monenkirjavista työtehtävistä omassa yrityksessä, Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:ssä. 

Toimitusjohtaja Mustosen arki kuluu rakennushankkeiden rakennuttamisen parissa. Yritys tarjoaa tilaajaorganisaatioille asiantuntijapalveluita ja edunvalvontaa uudis- ja korjausrakennushankkeiden jokaiseen vaiheeseen, aina kustannussuunnittelusta rakennus- ja talotekniikan valvontaan. 

Protiimin palvelukonseptiin sisältyvät myös rakennusten kuntoselvitykset, laadunvarmistustoimet sekä esimerkiksi lämpökuvaukset. 

Yritys seuraa aikaansa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Uusimpana palveluna Protiimi tarjoaa asiakkailleen energiakonsultointia sekä lakisääteisten energiatodistusten laadintaa. 

”Kiinnostus rakennusalaan syntyi jo nuoruudessa” 

Esa Mustonen kertoo saaneensa kipinän rakennusalaan jo kouluaikaan.

”Hakeuduin raksalle töihin aina kun se vaan oli mahdollista”, Mustonen pohtii nuoruuttaan. Halu perehtyä alaan ja oppia uutta johdattivat hänet lukion ja varusmiespalvelun jälkeen rakennusinsinöörin opintoihin.

”Tuntui siltä, että tämä voisi olla mielenkiintoinen ala.” 

Insinööriksi valmistuttuaan Mustosella on töitä riittänyt, alkuun työnjohtajana, sittemmin rakennuttajan monipuolisessa tehtäväkentässä.

Vaikka pääkaupungin rakennushankkeet tulivat Esalle tutuiksi, hänen kotiseudultaan Joensuusta tarjottu houkutteleva työtilaisuus sai hänet palaamaan juurilleen. 

Täyttä rakennuttajapalvelua 

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy perustettiin vuonna 2005. 

Heti alusta alkaen yrityksen tilauskanta täyttyi hyvistä työtilaisuuksista ja asiakkuuksista. Sen varaan oli luontevaa kehittää yritystä ja rekrytoida lisää rakennusalan osaajia. 

Esa muistelee aikoja, jolloin rakennusalalla puhuttiin taantumasta:

”Kun muilla tuntui olevan lama, meillä oli töitä ja rekrytoimme lisää väkeä.” 

Tänä päivänä Protiimi palvelee julkisen sektorin, teollisuuden ja rakennusalan asiakkaista koostuvaa asiakaskuntaa kahdentoista kokeneen ammattilaisen voimin. 

”Yhteistyöllä paras lopputuote” 

Esa Mustonen tunnustautuu joukkuepelaajaksi. Hän luottaa yhdessä tekemiseen. 

Ammatissaan hän on kiinnittänyt huomiota eri rakennushankkeiden välisiin varsin suuriin laatutasopoikkeamiin. Tähän hän toivoo muutosta.

”Hyvän ja huonon rakennuskohteen välillä on luvattoman suuri tasoero”, Mustonen kritisoi.

”Olisi tärkeää, että projektia osattaisiin johtaa niin, että suunnitelmaratkaisut ovat järkevästi toteutettavissa ja rakentajat pystyvät tekemään työnsä laadukkaasti.” 

”Työmaajärjestys, siisteys, ajallinen hallinta, puhtauden ja kosteuden hallinta sekä yhteistyö”, rakennuttamisen konkari luettelee laatuun vaikuttavia tekijöitä.

”Kun työmaa on hyvässä järjestyksessä, työn laatukin on hyvää. Samalla toiminta on turvallisempaa.” 

”Rakennusala on palveluala, jossa tehdään käyttäjille ja tilaajille sen mukaista tuotetta, jota he ovat hankkimassa ja jonka odottavat saavansa”, muotoilee Mustonen ja peräänkuuluttaa tilaajan, työmaan sekä suunnittelu- ja valvontaorganisaation kanssa tehtävää aitoa yhdessä tekemistä. 

”Omassa valvonnassamme olemme pyrkineet olemaan ennakoivia niin, että voisimme osaltamme auttaa työmaan etenemistä kohti laadukasta lopputulosta. On tärkeää, että hyvissä ajoin läpikäydään yhdessä tulevia työvaiheita sekä huomioon otettavia asioita.” 

”Yhdessä toimien syntyy paras lopputuote.” 

Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke 

Lokakuun kolmantenatoista päivänä Joensuussa pidettiin uuden pohjoiskarjalaisen hankkeen perustamiskokous. ”Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke” -projektiin osallistuu Esa Mustosen edustaman Protiimi Oy:n lisäksi useita Pohjois-Karjalan alueen rakennusalan toimijoita ja tilaajatahon edustajia, muun muassa Rakenne- ja elementtisuunnittelutoimisto Kantelinen, Lujatalo Savo-Karjala, Rakennusliike Soimu, PKO, HS-Kiinteistösaneeraus, YIT, Joensuun kaupunki, Siun Sote sekä Joensuun Elli. Hankkeessa on mukana myös Talonrakennusteollisuus Itä-Suomi. 

Esa Mustonen pitää Pohjois-Karjalaan perustettua hanketta tervetulleena. 

”Meistä jokainen tietää, että kuljemme osittain laput silmillä. Toimimme suhteellisen kapealla sektorilla muihin teollisuuden aloihin nähden”, Protiimin toimitusjohtaja muotoilee.

”Vaikka me olemmekin eri osapuolten palveluksessa, olisi hyvä, että muistettaisiin tehdä asioita yhdessä.” 

”Nyt saman pöydän ääressä on laaja kattaus rakentamisen eri osapuolia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, tilaajia, konsultteja ja rakennusvalvonnan edustajia.” 

Jo ensimmäinen kokoontuminen nosti esille kehitettävää. Todettiin, että Joensuun seutu tarvitsisi kipeästi arkkitehtejä ja talotekniikkainsinöörejä. Myös nuoria toivottiin rakennuksille ammattilaisten työpareiksi. Kokouksessa tunnistettiin mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle.

Alan tulevaisuuden uskoa ja vetovoimaa elvyttäviksi keinoiksi kokous löysi rakennusteollisuuden näkyvyyden ja imagon parantamisen, työelämän joustot sekä yhteishengen nostattamisen. 

Mustonen uskoo, että projektissa löydetään uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka palvelevat Pohjois-Karjalan rakennusalaa monin tavoin. 

Kontiolahden Sote-aseman työmaa.

”Yrittäjän tulisi välillä tehdä irtiottoa työstään” 

Yleisesti ottaen yrittäjien vapaa-aika ja lomat ovat useimmiten kortilla.

”Kyllähän sitä pitäisi tehdä välillä irtiottoa työstään”, tunnustaa Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

”Lomapäivät saattavat jäädä vähille, mutta viikonloput kuitenkin pyrin rauhoittamaan työstä irtautumiseen.”

Vapaa-ajan Esa viettää mökillä puuhastellen ja pyöräillen, talvisin lasketteluharrastuksen parissa. 

Yksi on kuitenkin ylitse muiden: ”Semmoinen tauti on tuo raviurheilu ja hevosen omistajuus, että se vie mukanaan. Siihen olen hurahtanut.”

”Tätä on kestänyt vähän liiankin kauan”, Esa naurahtaa. ”On mukava seurata osittain omistamieni hevosten juoksuja ja välillä käydä paikan päällä katsomassa niiden pärjäämistä, aivan kuin lomareissuna. Silloin ei työasioita tarvitse miettiä.” 

Teksti: Heikki Luukkonen

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä