Rakennusteollisuus vaatii alalle koronapassia

Rakennusalan on saatava lisää keinoja työmaiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Rakennusteollisuus RT vaatii, että koronapassin käyttö pitää voida laajentaa myös rakennusalalle. Toistaiseksi lainsäädäntö on esteenä.

Pitkittynyt koronaepidemiatilanne ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden vielä toistaiseksi riittämätön rokotekattavuus edellyttävät RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaron mukaan entistä vaikuttavampia toimenpiteitä. 

”Toimia tarvitaan niin epidemian torjumiseksi, rokotekattavuuden lisäämiseksi kuin rakennustyömaiden turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Parhaiten nämä tavoitteet saavutetaan asettamalla työmaalle työskentelemään pääsyn ehdoksi koronapassi, eli selvitys täydestä rokotesarjasta, negatiivisesta testituloksesta tai todistus sairastetusta koronataudista”, Kaskiaro selventää. 

Rakennusalalla työskentelee useita kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä. Valtaosa heistä tulee Suomeen Baltian maista, joissa koronatilanne on tällä hetkellä erittäin huono. Rakennusala on riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta, mutta samalla ulkomainen työvoima luo uhkia työmaiden turvalliselle työskentelylle. 

Pelkät suositukset eivät enää riitä

Rokottaminen on tällä hetkellä tärkein rakennustyömaiden terveysturvallisuutta varmistava toimenpide. RT onkin yhdessä viranomaisten kanssa järjestänyt rokotuspisteitä työmaiden läheisyyteen ja suositellut vahvasti koronarokotusten ottamista. 

Pelkkien suositusten teho on RT:n arvion mukaan kuitenkin riittämätön, mutta lainsäädäntö estää velvoittavien keinojen käytön. Koronapassilla voitaisiin merkittävästi lisätä työntekijöiden halukkuutta ottaa koronarokote. Työmaan pääurakoitsijalla tai työnantajalla ei ole kuitenkaan laillista oikeutta vaatia koronapassia. 

”Työturvallisuuslain mukaan yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tätä velvoitetta ei voida nyt kaikilta osin täyttää”, Kaskiaro päättää. 

Lisätiedot: 

Työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT 
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 548 1691  

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä