Paras infratilaaja -kilpailu – ilmoittautumisaikaa on jatkettu

Kuntapäättäjä, yrittäjä, viranhaltija – osataanko kunnassasi hyödyntää markkinoita ja tilata palveluita fiksusti? Haluamme saada selville, mistä löytyy kuntasektorin paras infratilaaja. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu – lähetä ehdotuksesi 17.12.2021 mennessä!

Infrarakennuttamisen käytäntöjä kehittämällä parannetaan hankkeiden laatua, alennetaan kustannuksia ja vähennetään rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä. Kunnossapidossa onnistuneet hankintamenettelyt näkyvät toimenpiteiden oikea-aikaisuutena, laatuna ja kokonaistaloudellisuutena.

Onnistuneissa infrahankinnoissa toteutuvat niin tilaajan, urakoitsijankin kuin loppukäyttäjänkin tavoitteet.

Taitava kunta käy markkinavuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa saadakseen kuntatekniikkaan liittyvät hankinnat toimimaan. Se luo toimivia markkinoita erikokoisille yrityksille ja kannustaa palveluntarjoajia innovoimaan ja käyttämään uusia menetelmiä. Se huomioi hankinnoissa myös kestävän infran periaatteet (lue lisää).

Parhailla infratilaajilla on selkeä ymmärrys koko rakennetun ympäristön suunnitteluprosessista (maapolitiikka, kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito), ja ne ottavat jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa huomioon hankkeiden toteutettavuuden.

Toimivatko infrahankinnat kunnassanne näin? Oletteko kehittäneet välineitä markkinavuoropuheluun? Oletteko löytäneet keinoja saada alueen yrityksistä paras irti – asukkaiden, ympäristön ja elinkeinoelämän hyödyksi? Jos huomasit nyökkäileväsi, ehdota kuntaasi Paras infratilaaja -kilpailuun!

Jo vuosina 2017 ja 2019 INFRA ry järjesti Paras kuntatilaaja -kilpailun.

Nyt kilpailukonsepti nousee aivan uudelle tasolle: vuonna 2021 Kuntaliitto ja INFRA järjestävät ensimmäistä kertaa yhteistyössä kuntasektorin Paras infratilaaja -kilpailun.

Kuntaliitto ja INFRA ry haluavat yhdessä tukea kuntien hankintojen kehittämistä. Pannaan hyvät ideat kiertämään ja kehitetään hankintoja asukkaiden ja elinkeinoelämän parhaaksi!

Haluamme mukaan – miten toimia?

Jos kuntanne täyttää edellä kuvatut taitavan tilaajan kriteerit, ilmoittautukaa mukaan Paras kuntatilaaja -kilpailuun. On myös mahdollista ilmiantaa hankinnoissa onnistunut toinen kunta, mutta ehkä kehut on ehdotusta tehdessä hyvä jo kertoa ehdokkaallekin.

Osallistuminen on helppoa. Laatikaa tiivis (1–2 A4-sivua + mahdollinen esimerkkiaineisto), hyvin perusteltu vapaamuotoinen esitys siitä, mikä kunta hoitaa parhaiten infrahankintojaan viimeistään 17.12.2021. Ehdotus lähetetään tällä lomakkeella.

Asiantuntijaraati arvioi ehdotukset

Saapuneista ehdotuksista voittajan valitsee asiantuntijaraati, johon kuuluvat edustajat Kuntaliitto-konsernista sekä INFRA ry:stä ja sen jäsenistöstä.

Kilpailussa valitaan voittajakunta ja lisäksi voidaan myöntää enintään kaksi kunniamainintaa. Menestyvät kunnat saavat näkyvyyttä järjestäjien viestikanavissa ja samalla fiksut käytännöt leviävät.

LISÄTIETOJA 
Kuntaliitto: Paavo Taipale, etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi, puh. 050 380 8368 
INFRA ry: Kari Muhonen, etunimi.sukunimi(at)infra.fi, puh. 0400 943 350 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä