Mitä vaatimuksia Whistleblowing-direktiivi tuo mukanaan? Jäsenkoulutusta tarjolla 1.12.

Niin kutsutun Whistleblowng-direktiiviin perustuva kansallinen lainsäädäntö on valmistelussa ja tulee tämänhetkisen tiedon mukaan todennäköisesti voimaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Laki tulee asettamaan yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille uusia vaatimuksia, joista tärkeimmät koskevat väärinkäytöksistä ilmoittavan henkilön suojaa sekä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen tarkoitetun kanavan perustamista.

Ketä Whistleblowing-direktiivi koskee?

Uusia velvoitteita on tulossa hyvin monille yli 50 henkilöä työllistäville yrityksiä ja organisaatioille, vaikka lain tarkka soveltamisala saattaa valmistelussa vielä jonkin verran muuttua. Lain tarkoituksena on suojata henkilöä, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Ilmoittajan ei siis tarvitse olla yrityksen oma työntekijä, vaan kyse voi olla esimerkiksi aliurakoitsijan työntekijästä. Väärinkäytös puolestaan tarkoittaa esimerkiksi yrityksen toiminnassa havaittuja rikoksia tai havaintoja tai epäilyjä yleisen edun tai eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Jäsenkoulutus 1. joulukuuta!

Rakennusteollisuus RT ry järjestää kaikkien toimialojensa jäsenyrityksille yhteisesti suunnatun koulutuksen, jossa kerrotaan uusista velvoitteista ja miten ne on mahdollista täyttää. Koulutus toteutetaan webinaarina keskiviikkona 1.12. klo 13-15 ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Keskuskauppakamari.

Koulutuksen ohjelma

  • EU:n Whistleblower-direktiivi ja tulevan kansallisen lainsäädännön vaatimukset
    Liisa Salmela, Talonrakennusteollisuus ry
  • Ilmoituskanavat ja kanaviin liittyvät vaatimukset
    Ville Kajala, Keskuskauppakamari

Koulutus on RT:n jäsenyritysten osallistujille maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille koulutusta edeltävänä päivänä. 

Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä.

 

Ville Wartiovaara  vastaava lakimies

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä